Chi bộ Phân xưởng Vận hành 1, Đảng ủy PV Power Cà Mau triển khai sinh hoạt chuyên đề Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), ngày 17/9, Chi bộ Phân xưởng Vận hành 1, Đảng ủy Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) đã triển khai sinh hoạt chuyên đề trực tuyến về việc Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn (TT&VHDN). Về phía Đảng ủy PV Power có đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty. Về phía PV Power Cà Mau có đồng chí Đoàn Công Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PV Power Cà Mau; đồng chí Lưu Huy Tiến, Phó Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ Phân xưởng Vận hành 1 cùng các 25 đảng viên trong Chi bộ tham gia tại các điểm cầu. Đây cũng là Chi bộ được Đảng ủy PV Power là đơn vị triển khai sinh hoạt chuyên đề điểm.


Điểm cầu tại trụ sở PV Power

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Đãn, Phó Bí thư Chi bộ quan triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Tổng Công ty, với phương châm hành động và chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, nhằm xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động dầu khí tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với ngành Dầu khí.


Các đảng viên trong Chi bộ Phân xưởng Vận hành 1 tham gia buổi sinh hoạt trực tuyến tại điểm cầu trong Nhà máy

Chi ủy và tập thể cán bộ đảng viên Chi bộ xác định việc triển khai sinh hoạt chuyên đề thực hiện phương châm hành động do Đảng ủy Tập đoàn phát động chính là giải pháp quan trọng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị, của Tổng Công ty, còn mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam, góp phần xây dựng Chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh.

Các nội dung trong chuyên đề đã được các đồng chí đại diện Chi ủy trình bày một cách đầy đủ, chi tiết, từ khái niệm, cách thức thực hiện cho đến việc vận dụng vào thực tiễn. Bên cạnh “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, Chi bộ Phân xưởng Vận hành 1 còn đưa thêm nội dung chuyên đề “An toàn” vào buổi sinh hoạt lần này. Với đặc thù là đơn vị sản xuất, bên cạnh việc vận hành ổn định, hiệu quả Nhà máy điện Cà Mau 1&2, yếu tố “an toàn” là vấn đề được các cấp ủy đảng, lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động PV Power Cà Mau đặt lên hàng đầu. Trong thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được PV Power Cà Mau triển khai quyết liệt, đồng bộ cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho Nhà máy và toàn bộ cán bộ, người lao động, duy trì hoạt động sản xuất ổn định.


Các đảng viên phát biểu ý kiến thảo luận

Tại Hội nghị, các đảng viên đã tham gia ý kiến sôi nổi, thẳng thắn về nhận thức tác dụng của chuyên đề với bản thân và liên hệ với đặc thù của Chi bộ, qua đó, thống nhất đưa ra những giải pháp, hành động thiết thực trong thời gian tới. Các đảng viên trong Chi bộ cũng đề xuất một số giải pháp xử lý các tồn tại trong Chi bộ, đưa ra các ý kiến cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nói riêng cùng hoạt động chung của Công ty. Chi ủy cũng đề nghị các đảng viên trong Chi bộ cần luôn nhận thức ý nghĩa của chuyên đề đối với bản thân, liên hệ với đặc thù của Chi bộ, Công ty, lan tỏa, tuyên truyền nội dung của chuyên đề tới toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty để từ đó thống nhất cùng hành động và thực hiện tốt phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn” trong toàn Công ty.


Đồng chí Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban TT&VHDN phát biểu ý kiến

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Sỹ Linh, Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban TT&VHDN đánh giá cao buổi sinh hoạt chuyên đề ý nghĩa, bám sát nội dung theo tinh thần của chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy PV Power. Các ý kiến phát biểu có nội dung phong phú, có sáng tạo khi đưa thêm nội dung “An toàn” vào sinh hoạt chuyên đề, vấn đề này gắn liền, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Bên cạnh đó, các đảng viên đã đưa ra các giải pháp cụ thể, áp dụng chuyên đề cho sinh hoạt hằng ngày, trong lao động sản xuất và cuộc sống của mỗi cá nhân để từ đó hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị là tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao công tác an toàn trong vận hành sản xuất nhà máy điện Cà Mau 1&2.

Thay mặt Đảng ủy PV Power, đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, nhấn mạnh buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Phân xưởng Vận hành 1 được Đảng ủy Tổng công ty lựa chọn là buổi sinh hoạt điểm của Tổng Công ty để từ đó rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” trong toàn Tổng Công ty. Đồng chí Ngô Hồng Vân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà buổi sinh hoạt chuyên đề mang lại, các vấn đề thảo luận thực chất, đúng trọng tâm, tinh thần tham gia của các đảng viên sôi nổi, thẳng thắn trao đổi, không e ngại, nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp hay được ghi nhận đã giúp cho kết quả của buổi sinh hoạt đạt chất lượng đề ra.


Đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy PV Power phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt

Đồng chí Ngô Hồng Vân lưu ý Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 giữ vị trí và vai trò quan trọng trong hoạt động của PV Power, đóng góp sản lượng điện lớn cho Tổng Công ty, chính vì vậy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động PV Power Cà Mau cần tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung trong phương châm hành động, gắn chặt việc thực hiện phương châm hành động với triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, chi bộ mình. Song song với việc triển khai phương châm hành động, Chi bộ Phân xưởng Vận hành 1 nói riêng, Đảng bộ PV Power Cà Mau nói chung cần tập trung xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị, gắn với giá trị cốt lõi của văn hóa Tổng Công ty để từ đó đưa văn hóa PV Power, văn hóa Petrovietnam thấm đẫm trong từng người lao động, tạo ra những giá trị mới đóng góp và sự phát triển PV Power. Các cán bộ đảng viên, lãnh đạo cần phát huy trách nhiệm nêu gương, thường xuyên tạo điều kiện để người lao động tại đơn vị mình phát huy khả năng, nhiệt tình cống hiến, xây dựng môi trường làm việc an toàn, năng động, chuyên nghiệp, đoàn kết, hiệu quả, sáng tạo, kỷ cương để hoàn thành nhiệm vụ của Công ty, góp phần phát triển Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

Chuyên mục: Sinh hoạt phương châm hành động


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​