Quý I/2022: PVTrans tăng trưởng lợi nhuận 12% so với cùng kỳ
Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã chứng khoán: PVT) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý I/2022 với doanh thu đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

PVTrans cho biết, lợi nhuận Quý I/2022 tăng so với cùng kỳ năm trước do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong Quý I/2022 thấp hơn Quý I/2021.

PVTrans đầu tư thêm tàu mới trong Quý I/2022

Năm 2022, PVTrans đặt kế hoạch doanh thu 6.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 432 tỷ đồng. Kế hoạch SXKD năm 2022 của PVTrans sẽ được trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua.

PVTrans vừa qua đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 28/4. Cuộc họp ĐHĐCĐ PVTrans dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6/2022 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên. Trong đó, PVTrans dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tầm nhìn đến 2025, PVTrans đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất trung bình đạt 7%/năm; tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất 18%/năm và tỷ lệ chia cổ tức hằng năm khoảng 9%/năm.

M.P


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​