PVTrans bổ nhiệm ông Lê Mạnh Tuấn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty


Ông Lê Mạnh Tuấn, sinh năm 1968, trình độ chuyên môn là Kỹ sư kinh tế hóa chất, Cử nhân tài chính kế toán; có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch kinh doanh và đầu tư trong và ngoài ngành Dầu khí. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc PVTrans, ông Tuấn là Ủy viên HĐQT PVTrans.


Ông Lê Mạnh Tuấn

PVTrans vừa qua đã chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 vào ngày 28/4. Cuộc họp ĐHĐCĐ PVTrans dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/6/2022 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên. Trong đó, PVTrans dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng; thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022; miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong quý I/2022, PVTrans đạt doanh thu 2.022 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

M.P


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​