“An toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả” xuyên suốt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau
Sau hơn 2/3 chặng đường thực hiện bảo dưỡng tổng thể (BDTT) Nhà máy Đạm Cà Mau lần thứ 11, năm 2022, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đang đạt được những mục tiêu quan trọng, đặc biệt là đảm bảo an toàn xuyên suốt trong quá trình bảo dưỡng với phương châm “An toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả”.

Kể từ khi bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2011, đây là đợt BDTT lần thứ 11 tại Nhà máy Đạm Cà Mau. PVCFC tính toán cẩn trọng, tận dụng thời điểm dừng cấp khí ngoài giàn để dừng máy hiệu quả. Với quy mô bảo dưỡng lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm khoảng 3.000 hạng mục và 1.668 nhân sự thực hiện, do đó công tác an ninh an toàn luôn triển khai bao quát và chặt chẽ.

“An toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả” xuyên suốt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau

Đội ngũ Ban lãnh đạo, CBCNV, nhà thầu với tinh thần nhiệt huyết, tận tâm hoàn thành tốt vai trò của mình góp phần vào thành công chung BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau với mục tiêu “An toàn – chất lượng – tiến độ - hiệu quả”

Hướng đến mục tiêu chung “An toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả”, từ những ngày đầu tháng 08, Ban Chỉ đạo BDTT chỉ đạo Phòng An toàn Môi trường chủ động phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết về nhân sự, đánh giá mối nguy và đề ra biện pháp kiểm soát rủi ro cho từng thiết bị trước khi triển khai thực tế.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau – Phụ trách ATSKMT của Nhà máy nhấn mạnh: “an toàn cho tất cả chúng ta”, ngoài việc siết chặt đầu vào như thực hiện đào tạo, huấn luyện, phổ biến an toàn, quy định của Nhà máy đến từng nhà thầu, phòng ATMT đẩy mạnh phổ biến các chỉ dẫn, chú ý khi thao tác, bố trí tổ chức các buổi họp đầu mỗi ca làm việc. Tinh thần của CBCNV được nâng cao, cùng một ý chí, cùng một mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả CBVNV và nhà thầu.

Đối với các điểm quan trọng như cụm máy nén Amo, CO2,... phòng ATMT đã phối hợp với PVS bố trí nhân sự luôn túc trực nhằm nhắc nhở, tuân thủ nghiêm ngặt an toàn tại các vị trí đặc thù.

“An toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả” xuyên suốt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau

Công tác BDTT Nhà máy

Các điểm kiểm tra sức khỏe trước khi làm việc được bố trí tại nơi thuận tiện: cổng khu công nghệ, cổng A2, phòng ATMT… từ đó nhà thầu có thể nhanh chóng, thuận tiện khi vào làm việc. Hơn 2/3 thời gian BDTT lần thứ 11 năm 2022 tại Nhà máy Đạm Cà Mau có 973 nhân sự nhà thầu được đào tạo an toàn vệ sinh lao động, hơn 800 thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt được kiểm tra đạt yêu cầu, trung bình có 300 người/ngày được kiểm tra y tế phục vụ các công việc đặc thù (làm việc trên cao, không gian hạn chế), chưa ghi nhận tai nạn, sự cố.

Kế hoạch xuyên suốt và duy trì an toàn trong thời gian tới tại Nhà máy Đạm Cà Mau là xây dựng văn hóa an toàn cho CBCNV thông qua các chương trình chuyên về an toàn như: đào tạo, quan sát hành vi, tổ chức hội thảo tuyên truyền hàng quý về an toàn,... tổ chức tuyên truyền thông tin về an toàn trên các trang thông tin như facebook@work, zalo, email.

Trong các ngày bảo dưỡng tới, dưới ảnh hưởng của yếu tố khách quan và chủ quan: mưa gió, sức khỏe nhân sự,… có thể ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an toàn. Ban Chỉ đạo BDTT đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, đảm bảo hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất cả về an ninh, phòng cháy chữa cháy, sức khỏe và môi trường.

“An toàn - chất lượng - tiến độ - hiệu quả” xuyên suốt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Cà Mau

Ban lãnh đạo PVCFC đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTT Nhà máy

Đội ngũ Ban lãnh đạo, CBCNV, nhà thầu BDTT năm 2022 tại Nhà máy Đạm Cà Mau với tinh thần nhiệt huyết, tận tâm hoàn thành tốt vai trò của mình góp phần vào thành công chung với mục tiêu “An toàn – chất lượng – tiến độ - hiệu quả” sớm đưa nhà máy vận hành an toàn, ổn định vào ngày 04/09 tới.

ND


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​