9 tháng đầu năm 2021, PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
Ngày 29/10, tại Trụ sở chính Tòa nhà PVI, Công ty cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý IV/2021.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PVI chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Dương Thanh Francois - Ủy viên HĐQT (trực tuyến); ông Đoàn Linh - Ủy viên HĐQT PVI; bà Hà Lan - Trưởng ban Kiểm soát; cùng các ông/bà trong Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban, Văn phòng thuộc Công ty mẹ, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống PVI gồm: Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI.

Toàn cảnh hội nghị

Kết thúc 9 tháng đầu năm, toàn hệ thống PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do HĐQT/ĐHĐCĐ giao: Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 8.326 tỷ đồng, hoàn thành 161,66% kế hoạch 9 tháng năm 2021; tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 877 tỷ đồng, hoàn thành 141,44% kế hoạch 9 tháng năm 2021.

Kết quả đạt được đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể CBNV trong toàn hệ thống và sự đóng góp, trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt trong bối cảnh dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo PVI đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng đơn vị nhằm định hướng các giải pháp thực hiện trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do HĐQT/ĐHĐCĐ giao, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập PVI.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​