Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Quốc gia Dầu khí Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023)

Đảng bộ PVEP đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành Dầu khí
Với hơn 35 năm hình thành và phát triển, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn là đơn vị vai trò nòng cốt trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí - hoạt động cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Trải qua những năm tháng thăng trầm của ngành Dầu khí, PVEP đã không ngừng vươn mình lớn mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của Petrovietnam.

Trong những năm qua, Đảng bộ PVEP lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị của tổng công ty, từng bước xây dựng và phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí ở trong nước và sau đó mở rộng đầu tư ra nước ngoài, mở ra những triển vọng to lớn trên hành trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên làm giàu cho đất nước.

Những thành tích đạt được trong suốt những năm qua đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của PVEP - đơn vị chủ lực và hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam.

Sau khi Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) được thành lập trên cơ sở hợp nhất, tổ chức lại Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí và Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí, ngày 12/7/2007, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có Quyết định số 176/QĐ-TV thành lập Đảng bộ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng bộ PVEP đã từng bước được kiện toàn, nâng cấp về tổ chức và được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng bộ.


Ban Chấp hành Đảng bộ PVEP khóa III nhiệm kỳ 2020-2025

Kế thừa các thành tựu của các thế hệ đi trước, sau nhiều năm phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, PVEP đã phát triển rất nhanh và mạnh ở cả trong và ngoài nước, tạo được sự thay đổi vượt bậc: Tính tự chủ được nâng cao; số lượng và quy mô các dự án đầu tư có bước phát triển đột phá; hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước được đẩy mạnh và mở rộng; tiềm lực kỹ thuật, tài chính, năng lực quản lý điều hành được nâng cao và tăng cường rõ rệt cả về chất và lượng; năng lực cạnh tranh, thương hiệu và uy tín trong cộng đồng dầu khí quốc tế ngày càng được khẳng định; cùng Petrovietnam có đóng góp rất quan trọng cho việc bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, cũng như trong điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ và bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông.


PVEP kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tổng Công ty

Từ những ngày đầu thành lập, Đảng bộ PVEP có 360 đảng viên, đến tháng 5/2023, Đảng bộ PVEP có trên 720 đảng viên đang sinh hoạt tại 47 chi bộ với trình độ chuyên môn cao.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Đảng ủy PVEP luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ kế hoạch được Tập đoàn giao và phù hợp với đặc thù, nguồn lực thực tế của đơn vị để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) hằng năm.

Công tác lãnh đạo trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt bằng chủ trương, đường lối, định hướng thông qua Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị để Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác và chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn Tổng công ty gắn với công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung sức đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ, Đảng ủy PVEP nhận thức, đánh giá khách quan các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong hoạt động SXKD của tổng công ty để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là thông qua các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy để lãnh đạo nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy SXKD.

Với việc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Tổng công ty, cùng sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, PVEP đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn khi giá dầu giảm sâu và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, giữ vững sự ổn định, không để gián đoạn hoạt động SXKD trong đại dịch Covid-19, bảo đảm dòng tiền cho đầu tư, phân bổ chi phí cho các dự án không thành công trước đây, có đóng góp quan trọng cho Tập đoàn và ngân sách Nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, từng bước tạo dựng nền tảng cho mục tiêu phát triền bền vững. Vị thế, thương hiệu và uy tín quốc tế của PVEP ngày càng được nâng cao.

Năm 2023 có thể khẳng định dù gặp nhiều khó khăn thách thức từ biến động của thị trường, những khó khăn nội tại của lĩnh vực E&P nói chung, nhưng Đảng bộ PVEP đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn tổng công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao, đạt được những kết quả tích cực góp phần phát triển tổng công ty bền vững.

Cụ thể, PVEP đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp hoàn thành vượt mức sản lượng khai thác Tập đoàn giao. Trong đó, triển khai an toàn mọi mặt hoạt động; xuất sắc về đích trước kế hoạch 50 ngày chỉ tiêu gia tăng trữ lượng, trước kế hoạch 41 ngày chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác dầu khí; hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu tài chính, doanh thu về đích sớm 104 ngày, nộp ngân sách Nhà nước về đích sớm 117 ngày, lợi nhuận sau thuế về đích sớm 227 ngày.


Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng PVEP đạt mốc khai thác 1 tỷ thùng dầu

Một sự kiện quan trọng của PVEP trong năm 2023 là việc tổng công ty đã đạt mốc khai thác 1 tỷ thùng dầu ngày 8/2/2023 kể từ ngày thành lập. Đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh sản lượng khai thác và quy mô hoạt động của lĩnh vực E&P đang dần suy giảm như hiện nay. Chia sẻ về dấu mốc đặc biệt này, đồng chí Trần Hồng Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP cho biết, so với các công ty dầu khí trong khu vực thì dấu mốc 1 tỷ thùng dầu không nhiều công ty có thể đạt được, đây là kết quả đáng tự hào của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động PVEP qua các thế hệ, cũng tạo đà, động lực phát triển cho PVEP giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, năm 2023 là năm đầu tiên PVEP nằm trong Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam khi hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính được Tập đoàn giao. Tổng doanh thu ước đạt 41.480 tỷ đồng (toàn dự án: 84.550 tỷ đồng), đạt 146% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 12.314 tỷ đồng (toàn dự án: 31.005 tỷ đồng), đạt 159% kế hoạch.


Cán bộ nhân viên, người lao động Cửu Long JOC thực hiện nghi thức chào cờ trên giàn Sư Tử Vàng CPP.

Cùng với đó, không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Đảng vững mạnh, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng được đề cao trong mọi mặt hoạt động của tổng công ty và các đơn vị trực thuộc/thành viên, các liên doanh. Công tác chính trị tư tưởng, gắn công tác tuyên truyền, giáo dục với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả, giữ vững ổn định, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Hoàn thiện, tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị điều hành, chất lượng nguồn nhân lực gắn với cải thiện chế độ chính sách cho người lao động.

Đảng bộ PVEP tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Chú trọng công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Các hoạt động phong trào, đoàn thể tạo dựng được sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sự phát triển của tổng công ty. Tạo dựng môi trường, không gian làm việc thân thiện, cởi mở, khang trang, chuyên nghiệp theo tinh thần văn hóa doanh nghiệp PVEP.

Trong suốt hơn 15 năm xây dựng và phát triển tổng công ty, Đảng bộ PVEP liên tục đổi mới tư duy nhằm tạo nên những bước thay đổi căn bản, đặc biệt trong giai đoạn giá dầu giảm sâu, duy trì ở mức thấp những năm 2015-2017, đại dịch Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020 với diễn biến phức tạp đến đầu năm 2022.


Cụm mỏ Đại Hùng

Nhờ đó, PVEP đã từng bước tạo dựng những chuyển biến cơ bản, tích cực trong tư duy quản lý, chỉ đạo, điều hành theo phương châm Đảng ủy lãnh đạo, đề ra chủ trương, đường lối, định hướng phát triển thông qua các nghị quyết/nghị quyết chuyên đề, kết luận... để lãnh đạo tổng công ty cụ thể hóa thành chương trình hành động. Đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, khuyến khích thi đua lao động sáng tạo, hài hòa lợi ích của tập thể với cá nhân nhằm tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn tổng công ty. Quyết liệt trong công tác tái cấu trúc, thực sự tái cơ cấu mạnh mẽ và toàn diện, tạo tâm thế mới, sẵn sàng đón nhận thách thức một cách chủ động.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Tổng công ty, PVEP đã có những bước tiến mạnh mẽ, thắng lợi, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động, nhận Bằng khen tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy những thành tích đã đạt được, quán triệt phương châm hành động có tính định hướng, xuyên suốt, toàn Đảng bộ PVEP quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển PVEP, tiếp tục có đóng góp nhiều hơn nữa cho Tập đoàn, bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển đất nước.


Toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động sẽ quyết tâm đột phá về tư duy, phát huy sáng tạo, thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững PVEP

Với phương châm hành động “Đoàn kết thống nhất, đột phá tư duy, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”, Đảng bộ PVEP tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PVEP lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Kiên định với mục tiêu xây dựng PVEP phát triển đồng bộ chuỗi giá trị E&P từ tìm kiếm thăm dò dầu khí đến phát triển, vận hành khai thác dầu khí và thu dọn mỏ. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò đơn vị nòng cốt, chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng và an ninh năng lượng của đất nước.

Trên cơ sở mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ PVEP cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động sẽ quyết tâm đột phá về tư duy, phát huy sáng tạo, tiến tới phục hồi cơ bản năng lực tài chính, uy tín và thương hiệu; có nguồn nhân lực mạnh, chuyên nghiệp đủ sức tự chủ thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững PVEP, đồng hành cùng sự phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, phát triển Petrovietnam bền vững.

Khánh An


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​