Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Quốc gia Dầu khí Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023):

Đổi mới công tác Đảng trong môi trường làm việc quốc tế
Với môi trường làm việc mang tính quốc tế, Đảng bộ Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (CLJOC) luôn vận dụng một cách sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn công tác để nâng cao sức chiến đấu và tính hiệu quả trong vai trò lãnh đạo của mình, hướng đến mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ và CBCNV, hoàn thành mục tiêu chính trị của toàn Đảng bộ trong suốt giai đoạn 2012 đến nay.

1. Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (CLJOC) là đơn vị được thành lập sớm nhất trong số các công ty điều hành chung (JOC) hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, CLJOC đã sớm xây dựng, phát triển mô hình Đảng bộ trong môi trường liên doanh liên kết có yếu tố nước ngoài mang đặc thù riêng.

Ngày 15/6/2011, Đảng bộ cơ sở CLJOC được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-TV của Đảng ủy Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP). Là một công ty liên doanh với các đối tác lớn (Perenco, KNOC, SK Earthon, Geopetrol), tại CLJOC có rất nhiều nhân sự đến từ các quốc gia khác nhau, có mặt và hoạt động tại tất cả các phòng chức năng. Do đó, công tác đoàn thể tại đơn vị cũng mang đặc thù và khó khăn hơn nhiều so với các công ty trong nước.


Cụm giàn Sư Tử Trắng thuộc Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long (CLJOC)

Chia sẻ về những đặc thù của tổ chức Đảng trong công ty liên doanh, đồng chí Lê Đắc Hóa - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc CLJOC cho biết, hoạt động của Đảng bộ CLJOC dựa trên các quy trình chuẩn và linh hoạt nhưng đúng nguyên tắc của Đảng trong môi trường liên doanh. Mặc dù tình hình nhân sự cấp ủy thường có sự thay đổi do công tác luân chuyển, điều động cán bộ của Tổng Công ty PVEP, song Đảng ủy CLJOC vẫn nỗ lực duy trì và lãnh đạo tốt các hoạt động trong Đảng bộ.

Theo Bí thư Đảng ủy CLJOC, để công tác Đảng thực sự đi vào trọng tâm, gắn liền với thực tiễn hoạt động của một đơn vị liên doanh điều hành chung, thì việc bảo đảm cân đối mục tiêu, quyền lợi, trách nhiệm của các đối tác khác nhau trong liên doanh trên cơ sở các bên cùng có lợi và đảm bảo chủ trương phát triển, sử dụng tài nguyên bền vững của Đảng, Nhà nước luôn được quán triệt là một trong những tiêu chí hoạt động cơ bản của Đảng bộ CLJOC.

Đảng ủy CLJOC luôn kịp thời chỉ đạo việc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng ủy các cấp bằng nhiều hình thức hiệu quả. Xác định lãnh đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm, Đảng ủy CLJOC đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ PVEP, kế hoạch được giao hàng năm để xây dựng chương trình công tác với các chủ trương, định hướng lãnh đạo cụ thể.

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ CLJOC vừa kiêm nhiệm công tác Đảng; đồng thời giữ các chức vụ chủ chốt trong công ty (Giám đốc, Trưởng/phó phòng) với công tác chuyên môn rất nặng nề. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và người lao động, CLJOC đã và đang cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cốt lõi được giao là đảm bảo sản lượng khai thác dầu/khí được giao hàng năm và điều hành sản xuất một cách an toàn, hiệu quả.

Những năm gần đây, trong bối cảnh các mỏ hiện hữu đã đi vào giai đoạn suy giảm đòi hỏi phải liên tục nghiên cứu tìm tòi các biện pháp công nghệ để nâng cao hệ số thu hồi, Cửu Long JOC tập trung nguồn lực để vận hành an toàn hiệu quả các mỏ Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng và Sư Tử Nâu, đã xác lập cột mốc thành công mới với thành tích khai thác dầu đạt 400 triệu thùng vào ngày 11/11/2022. Tính đến ngày 31/5/2023, tổng lượng dầu khai thác đạt 407,3 triệu thùng dầu và 570,8 tỷ bộ khối khí; tổng doanh thu đạt 29,3 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách nhà nước 13,1 tỷ đô la Mỹ. CLJOC cũng đã thực hiện khối lượng rất lớn với hàng trăm hạng mục công việc bảo dưỡng/sửa chữa thiết bị được thực hiện an toàn, vượt tiến độ, hàng chục hạng mục can thiệp giếng, kích thích vỉa, gia tăng khả năng cho dòng của giếng đã được thực hiện với những thành công vượt bậc, giúp duy trì sản lượng các mỏ đang khai thác, hoàn thành tốt và vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác hàng năm.


Người lao động CLJOC trên giàn Sư Tử Trắng

2. Để khắc phục các khó khăn trong công tác Đảng và phát triển đảng viên trong một công ty liên doanh quốc tế thực sự là một bài toán không đơn giản đối với các thế hệ lãnh đạo CLJOC. Cùng với sự phát triển của Công ty, Đảng bộ CLJOC luôn phải có tư duy đổi mới công tác Đảng phù hợp và mang lại hiệu quả trong môi trường làm việc quốc tế, để có được sự đồng thuận từ các đối tác nước ngoài.

Trong từng giai đoạn, Đảng ủy CLJOC đã có những đề xuất kịp thời với các tổ chức cấp trên để điều chỉnh những quy định không phù hợp với đặc thù của đơn vị liên doanh. Ngoài ra, các hình thức sinh hoạt tập thể như văn hóa, thể thao, du lịch, an sinh xã hội cũng được Đảng ủy chú trọng, giao cho các tổ chức đoàn thể tổ chức, lồng ghép với các hoạt động có nội dung giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng... Với đặc thù hoạt động trên biển, các cuộc họp chi bộ, chuyên đề sinh hoạt Đảng cũng được đơn vị linh động tổ chức ngoài giờ hành chính, cuối tuần, kết hợp trực tuyến và trực tiếp nhằm đảm bảo số lượng đảng viên tham gia, cũng như đảm bảo chất lượng nội dung sinh hoạt mà không ảnh hưởng đến nhịp độ của các công tác chuyên môn.

Sự đổi mới trong các hoạt động này đã tạo nên sức lan tỏa, cuốn hút cán bộ đảng viên, quần chúng tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong công ty, gắn bó các tập thể với nhau; đồng thời lôi cuốn được cả sự quan tâm, ủng hộ của các cán bộ nhân viên người nước ngoài.

Quan trọng hơn, Đảng bộ CLJOC đã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn liền với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII gắn liền với kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo, người đứng đầu Tổng công ty theo chủ đề “tự soi, tự sửa”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên cũng được đặc biệt chú trọng, có những cách làm mới nhằm duy trì, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng Đảng bộ CLJOC trong sạch, vững mạnh toàn diện.


Cán bộ đảng viên, người lao động CLJOC chào cờ trên giàn khoan

Đồng chí Lê Đắc Hóa - Bí thư Đảng ủy CLJOC tâm niệm, để nâng cao nhận thức, ý thức và bản lĩnh chính trị của đảng viên, không cách làm nào tốt hơn là triển khai hoạt động tuyên truyền với nhiều phương thức hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm. Vì vậy, Đảng bộ CLJOC đã thường xuyên tổ chức những chuyến về nguồn nhiều ý nghĩa, mang đến những trải nghiệm thực tế và lời kể chân thực từ những chứng nhân lịch sử đến tập thể cán bộ đảng viên CLJOC. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ CLJOC đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển” với các cựu chiến binh “Đoàn tàu không số”. Đây là một trong số những chương trình về nguồn đặc biệt ý nghĩa mà Đảng ủy CLJOC tổ chức trong những năm qua.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên CLJOC đoàn kết, gương mẫu đầu tàu trong mọi công việc, lời nói thống nhất với việc làm; luôn giữ gìn tư cách, đạo đức của người đảng viên, thực hành tiết kiệm, chống các biểu hiện tiêu cực, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng trong cuộc sống. Xây dựng tính chiến đấu, nghiêm túc, gương mẫu và hoạt động hiệu quả của cán bộ cốt cán của Đảng và của từng đảng viên; tính đoàn kết trong Đảng và xây dựng khối đoàn kết khối người lao động Việt Nam tại công ty; tinh thần quyết tâm, dũng cảm tự đổi mới, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty cũng là những điều kiện quan trọng nhất cho thành công của mọi hoạt động của Đảng bộ CLJOC trong thời gian qua. Từ đó, CLJOC đã đạt kết quả rất tích cực trong công tác Đảng, đi đôi với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì được quy mô và tốc độ tăng trưởng, phát triển được mọi nguồn lực, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển của PVEP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và của đất nước./.

Trúc Lâm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​