Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận PVTrans OFS sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả - Trách nhiệm”
Chiều ngày 27/9, Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí (PVTrans OFS), Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả - Trách nhiệm” theo hình thức trực tuyến. Đây là chi bộ vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy PVTrans chọn thực hiện buổi sinh hoạt “điểm” theo chuyên đề này trong Đảng bộ Tổng công ty.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVTrans; đồng chí Nguyễn Quang Điệp – Bí thư Đảng ủy bộ phận PVTrans OFS; các đồng chí đại diện cấp ủy các chi/đảng bộ, đoàn thể thuộc PVTrans, PVTrans OFS; Bí thư và các đảng viên trong Chi bộ 1.


Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận PVTrans OFS sinh hoạt trực tuyến chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả - Trách nhiệm”

Kế thừa và vận dụng sáng tạo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đề ra, Chi bộ 1 đã thống nhất bổ sung nội dung “Trách nhiệm” vào phương châm hành động của Chi bộ, nhằm tổng hòa, đồng bộ phát triển Văn hóa Petrovietnam gắn với những giá trị văn hóa doanh nghiệp PVTrans và PVTrans OFS. Trên tình thần đó, “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Trách nhiệm” được Chi bộ 1 cụ thể hóa thành phương châm hành động, gắn với đặc thù của của Chi bộ và sẽ là nội dung thực hiện xuyên suốt, lan tỏa rộng rãi tới từng đảng viên và cán bộ nhân viên trong Chi bộ, góp phần thực thi các chuẩn mực văn hóa tại PVTrans OFS, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.


Triển khai các nội dung trong phương châm hành động

Để làm rõ, sâu sắc hơn những nội dung trong phương châm hành động, gắn với thực tế hoạt động của Chi bộ, nhiều tham luận đã được trình bày tại buổi sinh hoạt như: “Văn hóa đoàn kết và chung lòng của tổ chức đoàn thể xã hội công ty trong việc phối hợp, đóng góp ý kiến tham gia, tham vấn của người lao động với Ban lãnh đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh”; “Sự sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kỹ thuật, vận hành khai thác các dự án”; “Nâng cao tính tuân thủ thông qua các chương trình đào tạo, đánh giá năng lực”; “Văn hóa làm gương, kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc”.

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn và cầu thị, các nội dung trong chuyên đề đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi. Các ý kiến cho rằng, trong giai đoạn bình thường mới, với tác động của đại dịch Covid -19, giãn cách xã hội, nhiều người lao động của PVTrans nói chung và PVTrans OFS nói riêng phải kéo dài thời gian đổi ca, xa gia đình lâu, dễ gây ra tâm lý lo lắng, bất an. Trong tình hình đó, việc kết nối, sẻ chia, hỗ trợ người lao động cần được tăng cường và phải sáng tạo những cách thức phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường dịch vụ Dầu khí, để đảm bảo sự phát triển bền vững của PVTrans OFS cần có sự đoàn kết, phát huy những thế mạnh vốn có, đồng thời linh hoạt, tận dụng cơ hội và sáng tạo để phát triển các dịch vụ mới mang tính bền vững lâu dài; thẳng thắn, công bằng trong chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm, để cùng đồng lòng vì mục tiêu chung.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt

Đồng chí Nguyễn Quang Điệp - Bí thư Đảng ủy bộ phận PVTrans OFS nhấn mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong triển khai văn hóa doanh nghiệp, thực thi chức trách, nhiệm vụ, cũng như tuân thủ kỷ cương, kỷ luật lao động. “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cán bộ lãnh đạo phải xông pha, khẳng định vai trò, vị trí của mình, được sự tín nhiệm của tập thể và là người quy tụ, duy trì sự đoàn kết, đồng thuận cao trong người lao động cùng vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. Với vai trò đó, cán bộ lãnh đạo cũng phải là người đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các nội dung của phương châm hành động.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Việt Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVTrans đánh giá, buổi sinh hoạt của Chi bộ 1 được chuẩn bị chu đáo, chỉn chu, diễn ra nghiêm túc và đi vào thực chất với nội dung bám sát thực tế, đặc thù của đơn vị, Chi bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng ủy cấp trên.

Đồng chí Phạm Việt Anh nhấn mạnh, văn hóa doanh nghiệp là công cụ quản lý, quản trị cực kỳ quan trọng. Thực tế đối với PVTrans, văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là tính “Kỷ cương” đã tạo nên sức mạnh to lớn giúp vực dậy doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng, trên bờ vực phá sản của những năm 2011 đến sự phát triển vững mạnh ngày hôm nay. Trên cơ sở những kinh nghiệm trong triển khai văn hóa doanh nghiệp, đồng chí Phạm Việt Anh chỉ đạo các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty tham dự buổi sinh hoạt hôm nay, khi triển khai chuyên đề này cần đi vào thực chất, tránh hô hào khẩu hiệu, hình thức, sáo rỗng; không ôm đồm mà triển khai có trọng tâm, trọng điểm; không làm theo phong trào mà phải mang tính lâu dài, bền bỉ, thường xuyên; đi từ sự chuyển biến thực chất trong nhận thức, đến hành động, từ việc phải tuân thủ các quy tắc, quy định, kỷ luật, kỷ cương lao động, đến thành thói quen, nếp sống, nếp nghĩ… và trở thành nét văn hóa đặc trưng riêng mang bản sắc của từng doanh nghiệp với những đặc thù khác nhau, góp phần thiết thực vào phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

Đảng bộ bộ phận PVTrans OFS, và Chi bộ 1 đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và góp ý tại buổi sinh hoạt để bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết chương trình hành động của Chi bộ 1, đồng thời cam kết sẽ triển khai các nội dung trong chương trình hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả - Trách nhiệm” của Chi bộ sát với thực tế, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Chuyên mục: Sinh hoạt phương châm hành động


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​