Kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (17/12/2008 - 17/12/2023)

Đảng bộ Vietsovpetro: Chú trọng phát triển đảng viên mới
Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của liên doanh, giúp Vietsovpetro gặt hái được những thành tựu to lớn. Một trong những yêu cầu đặt ra là cần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; trong đó phát triển đội ngũ đảng viên mới có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong... là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh.

Xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm có đội ngũ đảng viên trẻ kế cận, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (Đảng bộ Vietsovpetro) được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu kết nạp 75 đảng viên mới hàng năm. Sau Đại hội, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Hằng năm các đơn vị trực thuộc đều xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ này trong các năm 2020 và 2021 gặp nhiều khó khăn do việc theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng phấn đấu vào đảng cũng như công tác xác minh lý lịch gặp trở ngại khách quan vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhiều đảng bộ cơ sở không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, hoạt động kinh tế có những tín hiệu phục hồi khả quan, sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc, Đảng ủy Vietsovpetro xác định cần tập trung thực tốt công tác phát triển đảng, tạo tiền đề để triển khai thực hiện các năm tiếp theo.

Ngoài giải pháp thường xuyên chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng cho quần chúng ưu tú, Đảng ủy Vietsovpetro đã đẩy mạnh nắm bắt và bám sát tình hình cơ sở; chỉ đạo cơ quan tham mưu cập nhật tiến độ thực hiện đối với từng trường hợp dự kiến kết nạp đảng trong năm định kỳ 1 quý/1 lần; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ cơ sở tháo gỡ vướng mắc trong thẩm tra, xác minh lý lịch. Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro đã tổ chức làm việc trực tiếp với 15/15 chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác phát triển đảng; qua đó, nắm bắt cụ thể hơn đặc điểm, tình hình của từng đảng bộ cơ sở, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xác minh hồ sơ, đồng thời hướng dẫn về nghiệp vụ; kết quả của các buổi làm việc được tổng hợp, báo cáo Thường trực Đảng ủy Vietsovpetro để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Với những việc làm trên, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Vietsovpetro đã nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng tại đơn vị. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở đã đề ra những giải pháp, việc làm thiết thực phù hợp với thực tiễn của đơn vị nhằm giúp cho các tổ chức đảng trực thuộc, đặc biệt là bí thư chi bộ xác định rõ trách nhiệm đối với việc xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên mới; làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng để phát triển đảng, trong đó chú trọng giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên chính thức.


Một lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng tại Vietsovpetro.

Hiện thực hóa các giải pháp, chú trọng đi vào chiều sâu

Trong năm 2022 và quý I/2023, Đảng ủy Vietsovpetro đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng với sự tham gia của 362 quần chúng ưu tú. Việc cử tham gia lớp bồi dưỡng được 15 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ xem xét, lựa chọn nhằm phát huy những nhân tố tích cực, xứng đáng. Các lớp học được tổ chức nghiêm túc với nội dung, chương trình học tập bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Lớp học đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ, về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp học viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống; xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn; tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh bồi dưỡng lý luận chính trị, Đảng ủy Vietsovpetro cũng tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở và chi ủy chi bộ trực thuộc. Nâng cao kỹ năng thực hành nghiệp vụ công tác đảng bao gồm quy trình, thủ tục, các bước tiến hành từ khâu giới thiệu, bồi dưỡng đến việc hướng dẫn khai lý lịch, phương pháp thẩm tra xác minh, thủ tục xét kết nạp đảng viên được Đảng ủy Vietsovpetro quan tâm triển khai. Nội dung tập huấn thiết thực, theo yêu cầu của từng đơn vị và ưu tiên hình thức “cầm tay chỉ việc” giúp cấp ủy cơ sở và chi ủy chi bộ có thể triển khai ngay công việc tại đơn vị một cách thuận lợi, nhanh chóng. Báo cáo viên các hội nghị là chuyên viên chuyên trách Văn phòng Đảng ủy thuộc Ban Chuyên trách chính trị - xã hội Vietsovpetro. Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã dành thời gian để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc và trao đổi các vấn đề mà các chi bộ, đảng bộ quan tâm.


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

Song song với tập huấn nội bộ, Đảng ủy Vietsovpetro đã chỉ đạo các đơn vị lập danh sách, tạo điều kiện cho 300 đồng chí là đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức. Qua bồi dưỡng giúp cho các đồng chí làm công tác đảng tại các đơn vị củng cố và nắm vững thêm kiến thức, quy định. Từ đó áp dụng vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng.

Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng đến với CBCNV, đoàn viên, người lao động, các cấp ủy đã chú trọng lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên nâng cao vai trò của từng tổ chức trong công tác phát triển đảng viên. Cấp ủy thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn thể, tổ chức hoạt động theo chương trình, kế hoạch hằng năm. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ; đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo điều kiện, môi trường để phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, sáng tạo, đồng thời tạo động cơ phấn đấu đúng đắn cho CBCNV, đoàn viên, người lao động. Khơi dậy những tiềm năng, sự chủ động, tự giác của mỗi cá nhân, qua đó phát hiện các nhân tố điển hình giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp với những việc làm cụ thể, thiết thực, sâu sát, trong năm 2022, Đảng bộ Vietsovpetro đã kết nạp được 94 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 124% kế hoạch); trong đó 46 quần chúng là đoàn viên thanh niên (chiếm 48,9% tổng số kết nạp) và trong quý I/2023 kết nạp được 13 quần chúng ưu tú vào Đảng. Các đảng viên mới sau khi kết nạp không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong lao động, trong sinh hoạt của bản thân và trong các phong trào tại đơn vị, tiếp tục khẳng định là nhân tố tích cực, điển hình.


Lễ kết nạp đảng viên mới

Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Liên doanh Vietsovpetro luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của Liên doanh, giúp Vietsovpetro gặt hái được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Trong những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, Đảng ủy Vietsovpetro đã tập hợp và phát huy mạnh mẽ tiềm năng của mỗi cá nhân thành sức mạnh của tập thể, đưa liên doanh vượt qua những trở ngại, vươn lên khẳng định vai trò chủ lực trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước. Những thành quả mà các thế hệ đi trước đã dày công khởi tạo, vun đắp, xây dựng và phát triển là những mốc son cần được tiếp tục kế thừa và phát huy.

Để thực hiện được mục tiêu trên, một trong những yêu cầu đặt ra là cần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trong đó phát triển đội ngũ đảng viên mới có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong... là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Do đó, các cấp ủy đảng cần tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng, xây dựng được đội ngũ đảng viên trẻ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, là nòng cốt trong sản xuất - kinh doanh cũng như mọi hoạt đông, phong trào của cơ sở, có đủ tiềm năng kế cận, gánh vác sự nghiệp lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của liên doanh, của ngành công nghiệp Dầu khí cũng như công cuộc bảo vệ an ninh, an toàn biển, đảo./.

Thanh Minh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​