Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức Nhân sự PV GAS thực hiện phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả - Hành động”
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam về tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, ngày 14/9, Chi bộ Văn phòng Đảng – Công đoàn – Tổ chức Nhân sự, thuộc Đảng bộ Cơ quan Điều hành Tổng Công ty đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu qủa – Hành động”. Đây là Chi bộ được chọn thực hiện buổi sinh hoạt “điểm” theo chuyên đề này trong Đảng bộ PV GAS.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam); đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty; đồng chí Triệu Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều hành; các đồng chí đại diện cấp ủy các chi/đảng bộ trực thuộc Tổng công ty, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tổng công ty và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.


Chi bộ Văn phòng Đảng – Công đoàn – Tổ chức Nhân sự (trực thuộc Đảng bộ CQĐH PV GAS) - đơn vị điểm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động”

Kế thừa và vận dụng sáng tạo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” do Đảng ủy Tập đoàn đề ra, phương châm Đại hội XIII của Đảng, phương châm Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam và xuất phát từ yêu cầu phát triển Tổng công ty trong giai đoạn mới cũng như tình hình thực tế của chi bộ, Chi bộ Văn phòng Đảng - Công đoàn - Tổ chức Nhân sự đã thống nhất bổ sung nội dung “Hành động” vào chuyên đề sinh hoạt và lựa chọn “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động” làm phương châm hành động.

Trong không khí dân chủ, các đảng viên của Chi bộ đã phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, bàn bạc, thảo luận và nhất trí đối với 12 nội dung cụ thể và các giải pháp chủ yếu thực hiện phương châm hành động; thông qua Nghị quyết của Chi bộ về triển khai thực hiện phương châm hành động. Trong đó, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ; nâng cao nhận thức của của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên và quần chúng về nội dung và tầm quan trọng thực hiện phương châm hành động tại đơn vị; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo và đảng viên được đặc biệt coi trọng.


Cuộc họp sinh hoạt diễn ra trong không khí dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm

Tham dự và chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, của các đồng chí đảng viên Chi bộ trong công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí nhấn mạnh: Để phương châm hành động của Chi bộ đi vào cuộc sống, trở thành kim chỉ nam chỉ dẫn cho quá trình ra quyết định và hành động của cấp ủy, tập thể lãnh đạo các bộ phận, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ; quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện phương châm hành động bằng các hình thức phù hợp. Đặc biệt, cần gắn thực hiện phương châm hành động với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân, hoàn thành mục tiêu chung của Chi bộ và từng bộ phận; với thực hiện “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS”, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra/được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ CQĐH Tổng công ty trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí Phan Sỹ Linh - Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp, Ban TT&VHDN Tập đoàn đánh giá, buổi sinh hoạt của Chi bộ bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản; đưa ra nội dung thực hiện, giải pháp cụ thể, rõ ràng; nội dung thảo luận, đóng góp mang tính xây dựng, hiệu quả cao. Đồng chí hy vọng sau buổi sinh hoạt chi bộ mẫu này, các Chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ PV GAS sẽ học hỏi, rút kinh nghiệm để tổ chức triển khai sâu rộng việc Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” mà toàn hệ thống chính trị của Tập đoàn đang tích cực triển khai, góp phần củng cố, phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu Petrovietnam.

Kết luận, đồng chí Phạm Quang Hòa, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng – Công đoàn – Tổ chức Nhân sự đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; cam kết Chi bộ sẽ quyết tâm thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo, phấn đấu thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả - Hành động” đã đề ra.

Chuyên mục: Sinh hoạt phương châm hành động


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​