Công đoàn PQPOC: Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động
Bằng sự thấu hiểu và nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn PQPOC luôn thể hiện tốt vai trò là sợi dây kết nối giữa lãnh đạo đơn vị với NLĐ. dù hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Công đoàn PQPOC đã nỗ lực đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, tập trung sức mạnh đại đoàn kết của tập thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của Công ty.

Trong suốt năm năm nhiệm kỳ II (2018 - 2023), do tiến độ của Dự án khí Lô B bị trượt do các nguyên nhân khách quan nên mô hình tổ chức và số lượng nhân sự tại PQPOC có nhiều biến động. Do đó, quy mô, nhân sự và hoạt động của Công đoàn PQPOC cũng có nhiều điều chỉnh linh hoạt tương ứng.

Về cơ bản, các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác đã được PQPOC thực hiện đầy đủ. Đời sống vật chất và tinh thần của CBNV, NLĐ được đảm bảo. Điều kiện làm việc của CBNV, NLĐ được chú trọng.

Nhiệm kỳ vừa qua, BCH Công đoàn PQPOC cùng các CĐV PQPOC đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi bổ sung chính sách Cán bộ Nhân viên, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể; Xây dựng thành công Quy chế phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn để cùng thực hiện tốt hơn việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CĐV, NLĐ.

Tổ đối thoại được bầu ra để phối hợp với BCH Công đoàn tạo ra cầu nối giữa Người Sử Dụng Lao Động và Người Lao Động trao đổi trực tiếp, chia sẻ thông tin và tăng cường hiểu biết giữa các bên. Đều đặn được tổ chức hàng quý và luôn sẵn sàng các kênh tiếp nhận ý kiến, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn PQPOC đã tổ chức thành công 08 buổi đối thoại, ghi nhận 71 kiến nghị từ Người lao động liên quan đến chế độ chính sách, phát triển nhân viên, văn hóa Công ty, điều kiện làm việc. Thông qua tổ đối thoại, ban lãnh đạo PQPOC đã phối hợp với Công đoàn gặp gỡ trực tiếp CBNV để lắng nghe và giải quyết tất cả các vấn đề do người lao động kiến nghị.

Công đoàn PQPOC:  Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động

Chương trình đối thoại định kỳ được tổ chức đều đặn hàng quý và đa dạng hóa các kênh tiếp nhận ý kiến khác.

Song song với các hoạt động trên, Công đoàn PQPOC đã tích cực tham gia cùng với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm sức khỏe và môi trường làm việc cho NLĐ, thông qua các hoạt động, phong trào như: “Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về An toàn Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các quy định luật pháp về ATVSLĐ, các khóa học huấn luyện về ATVSLĐ, tổ chức thành công Ngày hội ATSKMT hàng năm, triển khai hơn 60 hoạt động kiểm tra công tác ATVSLĐ định kỳ tại nơi làm việc; duy trì hoạt động tích cực của đội ATVSV… Các hoạt động an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe và môi trường đã được tổ chức đầy đủ với chất lượng tốt, phù hợp với đặc thù của Người điều hành dầu khí và duy trì nét văn hóa an toàn lao động xuyên suốt trong từng hành động, ở mọi hoạt động và có hiệu ứng lan tỏa đến từng NLĐ trong toàn PQPOC.

Công đoàn PQPOC:  Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động

Các hoạt động Ngày An toàn Sức khỏe Môi trường được Công đoàn PQPOC tổ chức và duy trì đều đặn ít nhất 1 lần/năm, kể từ năm 2019.

Hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với CĐV và NLĐ được triển khai kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, bằng nguồn kinh phí Công đoàn PQPOC, nguồn quỹ Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Quỹ tương trợ dầu khí, CĐ PQPOC đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ CĐV và gia đình CĐV với số tiền 120 triệu đồng; hỗ trợ CĐV bị nhiễm Covid-19 số tiền 115 triệu đồng; các hoạt động chăm lo đời sống CĐV và con em nhân dịp Lễ, Tết gần 900 triệu đồng.

Công đoàn PQPOC:  Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động

Ban Tổng Giám đốc và BCHCĐ tổ chức gặp mặt và giao lưu với CBNV và NLĐ nữ nhân dịp 20/10

Đặc biệt, trong thời gian đại dịch Covid-19, Công đoàn đã tích cực phối hợp với Công ty, tuyên truyền phòng chống dịch cũng như hỗ trợ kịp thời về vật chất cho CĐV và NLĐ, tổ chức trang bị các vật tư y tế, khử khuẩn cần thiết để đảm bảo điều kiện làm việc theo quy định, đồng thời tham gia các công tác xã hội, đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 một ngày lương Nghĩa tình Dầu khí…

Nhìn chung, việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích của CBNV-NLĐ đã được CĐ PQPOC quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên CBNV và người lao động tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của Công đoàn PQPOC cũng từng bước được củng cố và nâng cao.

Công đoàn PQPOC:  Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động

Công đoàn PQPOC kêu gọi đóng góp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện trong thời gian đại dịch Covid-19.

Bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành Dầu khí, sự chỉ đạo của CĐ DKVN, CĐ PQPOC đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng cho công đoàn viên, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động mới, có lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong quản lý, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với Công ty, từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động với hiệu quả và chất lượng cao. Công tác văn hoá, văn nghệ, thể thao cũng được Công đoàn PQPOC quan tâm với nhiều nội dung, hình thức phong phú để từ đó tuyên truyền giáo dục CĐV.

Công đoàn PQPOC:  Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động

Công đoàn PQPOC:  Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động

Các hoạt động văn nghệ - thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo không khí đoàn kết, lao động với hiệu quả và chất lượng cao.

Nhiệm kỳ qua, việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được Công đoàn thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả và thực chất, tránh hình thức trong phong trào thi đua, hạn chế khen thưởng tràn lan; thực hiện tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ đã có 08 lượt cán bộ, CĐV, NLĐ của PQPOC được tôn vinh các danh hiệu tiêu biểu của CĐ DKVN: Người lao động Dầu khí tiêu biểu, tuyên dương trong dịp Tháng Công nhân hàng năm. Lãnh đạo, chuyên gia tiêu biểu vì tổ chức Công đoàn Dầu khí; Cán bộ Công đoàn Dầu khí tiêu biểu, tôn vinh trong dịp tổng kết công tác công đoàn hàng năm…

Công đoàn PQPOC:  Tập trung sức mạnh đại đoàn kết của người lao động

Hàng năm, Công đoàn PQPOC hưởng ứng các cuộc vận động, kêu gọi quyên góp của Công đoàn Dầu khí Việt Nam trong các hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, xây dựng Quỹ Tương trợ Dầu khí, chủ động tham gia đóng góp, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.

Có thể khẳng định, bằng sự thấu hiểu và nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn PQPOC luôn thể hiện tốt vai trò là sợi dây kết nối giữa lãnh đạo đơn vị với NLĐ. Tập thể lao động PQPOC chung sức chung lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đồng hành cùng Ban lãnh đạo hướng về mục tiêu chung hoàn thành các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả của Dự án Khí Lô B, đảm bảo cho Dự án được thực hiện thành công./.

Trúc Lâm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​