Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực PVChem tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem), Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực PVChem đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề điểm về phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trương Đại Nghĩa - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem; đồng chí Phạm Ngọc Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng giám đốc PVChem; đồng chí Trần Thanh Hiền - Bí thư Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực; lãnh đạo Văn phòng Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực; cùng các đảng viên Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực. Đại diện Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn có đồng chí Phan Sỹ Linh - Trưởng phòng Tư tưởng và Văn hóa doanh nghiệp.

Đồng chí Trương Đại Nghĩa - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Trong những năm gần đây, Petrovietnam đã chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng và tái tạo văn hóa Petrovietnam, nhằm tạo dựng nền tảng trí tuệ, quan điểm đồng nhất, gắn kết, tạo động lực khơi dậy sức mạnh của người lao động Dầu khí trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Với những khó khăn chung của ngành Dầu khí và của PVChem trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay như thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, thị phần bị thu hẹp… khiến cơ cấu tổ chức của bộ máy tại Công ty Mẹ được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn đã ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư của đảng viên Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua.

Trước bối cảnh đó, Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực vẫn đồng lòng, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, trở thành đơn vị tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo PVChem trong công tác hành chính, quản trị, hậu cần, công tác tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, pháp chế… Để thực hiện mục tiêu đó, Chi ủy đã chỉ đạo sát sao các đảng viên, cán bộ nhân viên (CBNV) tích cực xây dựng môi trường làm việc có văn hóa với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ Cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Từ đó, cùng xây dựng và hướng tới một PVChem “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Phát triển bền vững”.

Chi ủy Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực đã xây Dự thảo chuyên đề sinh hoạt Chi bộ với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”. Trong thời gian tới, để triển khai, thực hiện phương châm hành động, Chi ủy đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó mỗi đảng viên, CBNV có thể nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trên cơ sở tôn trọng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên cần trung thực, thẳng thắn bày tỏ ý kiến, từ đó khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, năng lực của tập thể.

Phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Chi bộ. Chi ủy, lãnh đạo Ban/Văn phòng cần nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; nỗ lực chăm lo, quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của từng cá nhân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể tạo sự công bằng, dân chủ.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó có tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khích lệ các đảng viên, CBNV nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực, tự giác, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị, tuân thủ kỷ luật lao động, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; có thái độ cởi mở, chân thành, khiêm tốn, văn minh, lịch sự trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp; luôn tôn trọng, bảo vệ danh dự, uy tín cho đơn vị và đồng nghiệp; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Động viên, khuyến khích cán bộ đảng viên trong Chi bộ phát huy tối đa năng lực, sáng kiến để mang hiệu quả làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản, tài liệu, thông tin liên lạc, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đồng chí Trần Thanh Hiền, Bí thư Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề.

Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực đã lắng nghe ý kiến góp ý của các đại biểu, đảng viên trong Chi bộ để kiện toàn Dự thảo chuyên đề hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Phát biểu góp ý tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phan Sỹ Linh đánh giá cao tính tích cực trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp của PVChem nói chung và Đảng ủy Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực nói riêng. Đồng chí cũng nhấn mạnh, đợt sinh hoạt chuyên đề về phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Đảng ủy Tập đoàn là trọng tâm của công tác Đảng, công tác xây dựng văn hóa Petrovietnam trong năm 2021, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Phan Sỹ Linh khẳng định, sinh hoạt chuyên đề này là dịp để các đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn tăng cường ý thức trách nhiệm, giao lưu, tìm ra ưu khuyến điểm, tự xây dựng kế hoạch hành động sao cho đạt hiệu quả cao hơn trong công tác cũng như đời sống. Đồng chí bày tỏ mong muốn đợt sinh hoạt chuyên đề này sẽ tiếp tục lan tỏa trong các chi bộ của PVChem, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đưa Tổng Công ty vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực PVChem.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trương Đại Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVChem khẳng định, Đảng ủy PVChem luôn tập trung thực hiện chỉ đạo mọi mặt công tác với phương hướng để Tổng Công ty luôn hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững. Chúng ta đã và đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật chuyên môn sâu trong ngành dầu khí, đây là một lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, phải có “tham vọng lớn” mới thúc đẩy sự phát triển của Tổng Công ty trong tương lai.

Đồng chí Trương Đại Nghĩa lưu ý, mặc dù cán bộ, đảng viên trong Tổng Công ty nói chung và Chi bộ Văn phòng - Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực nói riêng đều có nhiều chuyển biến tốt về ý thức, tư tưởng cũng như công tác nhưng vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục như cần triển khai tốt hơn chế độ lương thưởng theo hệ thống KPI, tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công nhân viên, tránh mất đoàn kết nội bộ về chế độ, tiền lương trong Tổng Công ty.

Chuyên để "Sinh hoạt phương châm hành động"Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​