Thực hiện hiệu quả phương châm hành động "Đoàn Kết – Kỷ Cương – Sáng Tạo – Hiệu Quả" thì mọi nhiệm vụ của tổ chức đều có thể thực hiện được
Chi bộ Thiết kế Công trình, Đảng bộ Viện NCKH&TK (Vietsovpetro) vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2021 về phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả".

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình gắn liền với quá trình định hình tầm nhìn, sứ mệnh và xây dựng thương hiệu, là chìa khóa vàng của sự thành công trên mỗi chặng đường phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện văn hoá doanh nghiệp được xác định là một trong những nội dung quan trọng giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động đoàn thể hướng tới chuyên nghiệp thiết thực.


Nhận thức vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam nhằm hướng tới một doanh nghiệp với những giá trị văn hóa chuẩn mực theo phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ Cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra.

Thực hiện chỉ đạo Đảng ủy Vietsovpetro và triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, ngày 15/09/2021, Chi bộ Thiết kế Công trình (TKCT) thuộc Đảng bộ Viện NKCH và TK phối hợp với Công đoàn bộ phận TKCT, Chi đoàn thanh niên TKCT tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề về phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”. Mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề là xây dựng văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phòng ban, đơn vị, làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi hoạt động của Chi bộ, hoạt động quản trị, điều hành SXKD của các đơn vị, phòng ban; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống. Cán bộ, công nhân viên tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với phòng ban, đơn vị, với ngành Dầu khí.

Với tinh thần đó để phù hợp với đặc thù chuyên môn của các phòng trực thuộc cũng như tình hình phòng chống dịch Covid-19, buổi sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ TKCT tổ chức theo hình thức trực tuyến nhằm cụ thể hóa tinh thần, quan điểm và định hướng của các phương châm hành động, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, NLĐ hiểu rõ vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với bản thân cũng như với đơn vị công tác, tự giác thực hiện những quy định về văn hóa doanh nghiệp; phát huy tối đa tính tự giác, gương mẫu, chủ động liên hệ thực tiễn với nhiệm vụ chi bộ, cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân.


Nội dung chính của chuyên đề là “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”. Bốn phương châm này bao trùm và xuyên suốt mọi mặt của một tổ chức, từ cấp Tập đoàn, công ty, cho đến các phòng ban, xưởng, phân xưởng. Từ công tác tổ chức, quản lý, điều hành, cho đến công tác chuyên môn, sản xuất, nghiên cứu khoa học, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Vì vậy, nếu các phương châm hành động này được quán triệt thực hiện một cách phù hợp, đúng đắn, sát thực thì mọi nhiệm vụ của tổ chức đều có thể thực hiện được.

Về yêu cầu nội dung sinh hoạt chuyên đề phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”: Để việc tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao nhất, Chi bộ TKCT đã tự tổ chức thiết kế xây dựng video clip chuyên đề và tổ chức buổi sinh hoạt qua phần mềm họp trực tuyến zoom, video được phát trực tiếp qua phần mềm zoom để truyền tải trực quan và sinh động nhất đến toàn thể đảng viên và NLĐ (link video cũng được tải lên kênh Youtube theo địa chỉ: https://youtu.be/ZSYReuHah1U). Trong đó thể hiện cụ thể từng phương hướng, giải pháp để thực hiện các phương châm hành động này, cụ thể như sau:

“Đoàn kết” được cụ thể bằng các hành động như: Tiếp nhận, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ để phục vụ triển khai công việc của bản thân và đồng nghiệp; Xử lý kịp thời các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh với tinh thần xây dựng, cầu thị; Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp các vấn đề thuộc chuyên môn của mình; Tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, team building để tăng sự đoàn kết, hiểu biết và gắn kết tình cảm với đồng nghiệp; Tăng cường hiệu quả làm việc nhóm để nâng cao, tối ưu chất lượng công việc; Chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đào tạo nội bộ để trao đổi, phổ biến kiến thức, kỹ năng giúp nâng cao chất lượng nhân sự và hiệu quả công việc; Phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc để phát huy đúng năng lực, sở trường của nhân viên; Kịp thời giải quyết, hỗ trợ nhân viên khi gặp khó khăn; Chân thành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân viên.


“Kỷ cương” được thể hiện ở việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan; Phổ biến tới toàn thể CBCNV thỏa ước lao động tập thể, quy chế nhân viên của cơ quan; Nêu cao tinh thần gương mẫu của lãnh đạo trong công tác quản lý, công việc chuyên môn và trong cuộc sống; Hoàn thành công việc được giao đúng chất lượng, tiến độ đề ra; Thực hiện công việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, trách nhiệm; Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc để không làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc; Tự giác, trách nhiệm tham gia các cuộc họp liên quan, các khóa đào tạo/huấn luyện phù hợp với chuyên môn, công việc đảm nhận.

Lao động “Sáng tạo” là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng tư duy để có những phát minh, sáng kiến, giải pháp để cải tiến chất lượng, hiệu quả công việc. Tích cực tham gia phản biện cho các sáng kiến, giải pháp hợp lý hóa sản xuất để mang lại hiệu quả công việc của đơn vị; Tối ưu công tác quản trị phù hợp với đặc thù hoạt động của phòng ban, đơn vị.

“Hiệu quả” hoạt động là điều động, sử dụng nguồn nhân lực phù hợp với từng công việc, dự án cụ thể để nâng cao chất lượng, tiến độ; Tối ưu việc sử dụng vật tư, thiết bị phục vụ công tác SXKD; Hướng dẫn, luyện tập, thực hành các quy trình để hình thành thói quen, giúp công việc được triển khai một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; Không ngừng nỗ lực để hoàn thành công việc với chất lượng ngày càng tốt hơn.


Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra cởi mở, hào hứng, nhận được nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng của toàn thể đảng viên và NLĐ, các nội dung sát với thực tế của Chi bộ và các phòng chuyên môn. Chi ủy sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện chuyên đề, ban hành nghị quyết và triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên và NLĐ của Chị bộ TKCT thực hiện ngay sau kỳ sinh hoạt chuyên đề.Chuyên mục: Thực hiện Phương châm hành động


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​