Công đoàn SWPOC tổ chức thành công Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028
Được sự đồng ý của cấp Ủy đảng, lãnh đạo Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) và Công đoàn Dầu khí Việt Nam, vào sáng ngày 28/3/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở SWPOC đã tổ chức Đại Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) có các đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch CĐ DKVN; Nguyễn Văn Tá - Phó Chánh Văn phòng CĐ DKVN. Về phía cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo SWPOC và Công đoàn có các đồng chí Trần Thanh Hải - Phụ trách Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách; Nguyễn Trọng Bình - Phó Tổng Giám đốc; Phạm Văn Hùng - quyền Chủ tịch Công đoàn công ty.

Đồng chí Phạm Văn Hùng - quyền Chủ tịch Công đoàn SWPOC báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hùng đã trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam thành lập ngày 7/1/2016 (Quyết định số 19/QĐ-CĐDK); tính đến ngày 31/1/2023, Công đoàn SWPOC có 44 đoàn viên, trong đó 16 nữ. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn SWPOC đã lãnh đạo và quản lý công tác đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phát triển một tập thể đoàn kết, nhất trí cao, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các hoạt động công đoàn luôn bám sát kế hoạch triển khai dự án của công ty; phối hợp với cấp ủy, chính quyền công ty hằng năm xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế quản lý công ty; đảm bảo cho NLĐ có thu nhập, cuộc sống ổn định, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Trong giai đoạn khó khăn, 100% NLĐ không bị mất việc làm và được bố trí công việc phù hợp; các chế độ phúc lợi, lương, thưởng, BHYT, BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định và chính sách nhân viên, giúp NLĐ yên tâm công tác.

Trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chi bộ SWPOC cũng đã ban hành song song chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW nhằm xây dựng Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh toàn diện. BCH Công đoàn đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc, Chi bộ Công ty không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, thu hút đông đảo công nhân lao động (CNLĐ) tham gia tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; phát triển một tập thể đoàn kết, nhất trí cao; cán bộ công đoàn, đảng viên, NLĐ SWPOC tích cực và nỗ lực trong công việc với khẩu hiệu: Việc gì khó có công đoàn viên, thanh niên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được cấp ủy và chính quyền giao.

Công đoàn SWPOC tổ chức thành công Đại Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các đại biểu thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH CĐ DKVN.

Sau phần báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH) khoá I, nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH CĐ DKVN trình Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Hải - Phụ trách Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách SWPOC đánh giá cao hoạt động của BCH Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khi các thành viên BCH đều là công đoàn viên kiêm nhiệm, nhưng đã luôn nỗ lực đảm bảo cho công tác công đoàn được triển khai đồng bộ, xuyên suốt cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công đoàn SWPOC tổ chức thành công Đại Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phụ trách Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách SWPOC phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh 3 chức năng chính của tổ chức Công đoàn, khẳng định Công đoàn cơ sở SWPOC phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong mọi hoạt động của công ty. Bên cạnh chức năng chính là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ; Công đoàn SWPOC cũng cần phát huy năng lực quản lý, tham gia cùng Chi ủy, ban lãnh đạo công ty trong việc xây dựng các chủ trương, đường lối chính sách, các định hướng phát triển của công ty; cũng như xây dựng các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế hoạt động triển khai dự án. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quan trọng hơn cả chính là thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng ý thức chính trị, giáo dục vận động và tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa các giá trị truyền thống của văn hóa doanh nghiệp SWPOC trong toàn thể CBNV-NLĐ; từ đó tăng cường mối liên kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, hướng đến mục đích hài hòa lợi ích giữa công ty và NLĐ, góp phần cho sự phát triển bền vững của công ty.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt CĐ DKVN, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của BCH Công đoàn SWPOC khóa I; đồng thời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã luôn có sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn SWPOC tổ chức thành công Đại Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn DKVN phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn SWPOC trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của Nghị quyết số 02-NQ/TW trong việc đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới. Hoạt động của tổ chức Công đoàn cần phải đổi mới để phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị; mỗi cấp công đoàn phải có những hoạt động khác nhau, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị/ doanh nghiệp, bám sát nhu cầu nguyện vọng, đời sống của NLĐ để xây dựng chương trình, mục tiêu hoạt động một cách hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha cũng đề nghị BCH Công đoàn SWPOC đồng thời chú trọng làm tốt các chức năng nhiệm vụ tham gia quản lý cùng các cấp ủy, chính quyền, cũng như tuyên truyền, giáo dục trong tập thể đoàn viên, CNLĐ; hướng đến xây dựng một môi trường làm việc đoàn kết, hài hòa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực cho NLĐ an tâm công tác, cống hiến cho sự phát triển của đơn vị; đẩy mạnh phong trào sáng kiến sáng chế, phát triển năng lực lao động sáng tạo của đoàn viên, NLĐ thông qua hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển dự án của SWPOC trong thời gian tới…

Công đoàn SWPOC tổ chức thành công Đại Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ra mắt BCH Công đoàn SWPOC khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, với tinh thần làm việc nghiêm túc, minh bạch, vì lợi ích của công đoàn viên, NLĐ, đảm bảo cho đơn vị phát triển ổn định, lâu dài, các công đoàn viên đã bầu ra BCH nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và 2 đại biểu (1 chính thức, 1 dự khuyết) thay mặt công đoàn viên SWPOC tham dự Đại hội CĐ DKVN khóa XII. Đồng chí Phạm Văn Hùng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trần Tuấn An giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc, BCH khóa II cam kết sẽ cố gắng nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa phong trào Công đoàn SWPOC ngày càng phát triển mạnh mẽ, đồng thời phát huy hơn nữa vai trò tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, luôn là người bạn đồng hành cùng ý chí và nguyện vọng, là đại diện tiếng nói cho NLĐ./.

Trúc Lâm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​