Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam


THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2023

CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

(kèm theo Quyết định số 7412/QĐ-DKVN ngày  09/11/2023 của

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Toàn thể CBNV của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bao gồm CBNV tại Công ty mẹ - PVN (trừ CBNV làm việc tại Ban PCTTr PVN và Thành viên Hội đồng thi), CBNV làm việc tại các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ PVN; và CBNV tại các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (bao gồm các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty con, Công ty liên kết của PVN, sau đây gọi là Đơn vị cấp III).

II. NỘI DUNG THI

1.    Tìm hiểu quy định pháp luật về: (i) hoạt động dầu khí; và (ii) giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại qua tòa án và trọng tài thương mại.

2.    Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Dầu khí năm 2022; Nghị định số 45/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Dầu khí; Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

III. HÌNH THỨC THI

1.    Cách thức đăng ký dự thi

a)        Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.

b)       Người dự thi đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: http://pvn.vn để được dự thi, Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

c)        Thông tin Người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Hội đồng thi của PVN xét và trao giải. Đối với cá nhân, tập thể đạt giải (theo thông báo của PVN) có trách nhiệm cung cấp Mã số thuế và số tài khoản để nhận tiền thưởng.

d)       Người dự thi đăng ký thi bằng thông tin cá nhân và mỗi cá nhân chỉ được đăng ký dự thi 01 lần. Trường hợp nộp từ 02 bài thi trở lên, việc chấm điểm sẽ thực hiện trên bài thi nộp lần đầu.

e)        Hội đồng thi sẽ không công nhận kết quả đối với Người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký sai lệch với thực tế.

2.    Bố cục đề thi, cách tính điểm

a)        Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu trả lời dự đoán số người tham gia cuộc thi.

b)       Cách tính điểm:

-      Câu hỏi trắc nghiệm: tính số câu trả lời đúng (mỗi câu trả lời đúng tương ứng với 01 điểm), xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

-      Câu hỏi dự đoán số người tham dự cuộc thi: trả lời đúng hoặc gần đúng nhất số người tham dự cuộc thi, xếp theo thứ tự từ đúng đến gần đúng nhất.

c)        Giải thưởng và cách xếp giải:

(i)                Giải thưởng đối với cá nhân:

-         01 giải đặc biệt                                           30 triệu đồng;

-         01 giải nhất                                                 20 triệu đồng;

-         03 giải nhì                                                   15 triệu đồng;

-         05 giải ba                                                     10 triệu đồng;

-         20 giải khuyến khích                                 05 triệu đồng;

-         Giải hoàn thành bài thi sớm nhất             10 triệu đồng.

(ii)              Giải thưởng đối với tập thể chia theo hai nhóm:

-         Đối với các Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN:

+   01 giải đặc biệt                                    30 triệu đồng;

+       01 giải nhất                                          20 triệu đồng;

+       01 giải nhì                                            15 triệu đồng;

+       01 giải ba                                              10 triệu đồng;

-         Đối với các Đơn vị có vốn góp của PVN:

+       01 giải đặc biệt                                     70 triệu đồng;

+       01 giải nhất                                          50 triệu đồng;

+       01 giải nhì                                            30 triệu đồng;

+       02 giải ba                                              20 triệu đồng.

(*) Người dự thi là CBNV của các doanh nghiệp cấp III Tập đoàn sẽ được tính vào số bài dự thi của các doanh nghiệp có vốn góp trực tiếp của PVN để xét giải tập thể.

-           Giải cá nhân:

+         Xếp theo thứ tự người dự thi có số câu trả lời trắc nghiệm đúng từ cao xuống thấp.

+         Trường hợp nhiều người dự thi có số câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi sẽ đạt giải; lấy theo thứ tự từ cao đến hết giải.

+         Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời Câu dự đoán số người tham gia đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thì lựa chọn theo thứ tự người nộp bài thi sớm nhất.

+         Người đạt Giải đặc biệt cần trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm và có thời gian hoàn thành và nộp bài thi ngắn nhất.

+         Người đạt Giải hoàn thành bài thi sớm nhất cần trả lời đúng ít nhất 70% câu hỏi trắc nghiệm.

-           Giải tập thể:

+         Xét giải lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.

+         Đối với các Ban/VP, Đơn vị trực thuộc PVN: xác định trên cơ sở tỷ lệ cán bộ tham dự thi và tổng số CBNV của Ban/VP.

+         Đối với các Đơn vị có vốn góp của PVN: xác định trên cơ sở tỷ lệ giữa CBCNV tham dự thi và tổng số CBCNV của Đơn vị (bao gồm Công ty mẹ DN cấp II và CBCNV của các Đơn vị cấp III).

+         Đối với giải đặc biệt của Ban/VP và Đơn vị trực thuộc PVN: Đơn vị đạt giải phải  đạt tỷ lệ 100% tổng số CBNV tham gia. Trường hợp có từ 02 Đơn vị đáp ứng điều kiện trên, Đơn vị đạt giải đặc biệt là Đơn vị có số lượng CBCNV đạt giải cá nhân nhiều nhất (không phụ thuộc loại giải).

Việc chọn bài thi đạt giải do Hội đồng thi quyết định. Quyết định của Hội đồng thi là quyết định cuối cùng.

IV. THỜI GIAN

1. Thời gian làm bài thi từ 13h00 ngày 13/11/2023 đến 17h00 ngày 17/11/2023 (05 ngày).

2. Thời gian và cách thức trao thưởng:

-           Thời gian trao giải: ngày 28/11/2023.

-           Cách thức trao giải: trao thưởng trực tiếp tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi Tìm hiểu pháp luật năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc gửi về đơn vị công tác của cá nhân/Đơn vị đạt giải (trường hợp vắng mặt).

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ, TRAO ĐỔI VỀ CUỘC THI

Ban Pháp chế Thanh tra PVN:

Số điện thoại: 0983456798 (Ms. Uyên); 0912550440 (Ms. Hằng).

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật về Dầu khí và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại qua tòa án và trọng tài thương mại” năm 2023. Hội đồng thi có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: https://pvn.vn.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​