CĐ DKVN tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chương trình “1 triệu sáng kiến”
Ngày 10/8, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã tổ chức hội nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và đánh giá công tác triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 2.

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch CĐ DKVN chủ trì Hội nghị. Cùng tham gia có các Phó Chủ tịch CĐ DKVN: Nguyễn Mạnh Kha, Vũ Anh Tuấn; các Ủy viên Ban Chấp hành CĐ DKVN, lãnh đạo các ban/Văn phòng CĐ DKVN, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn trực thuộc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, đại diện các ban chuyên môn CĐ DKVN đã trình bày các báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và sơ kết giai đoạn 1 của chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngay từ đầu năm 2022, CĐ DKVN đã xây dựng và quán triệt tới từng công đoàn cơ sở chương trình hành động nhằm thực hiện các quan điểm, mục tiêu, định hướng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

CĐ DKVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình “1 triệu sáng kiến”

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua chương trình hành động của CĐ DKVN sẽ tạo cơ sở để các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tại cấp mình, tạo sự thống nhất trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

CĐ DKVN đã chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thành lập các ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động. Đồng thời, các ban chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Đối với chương trình “1 triệu sáng kiến”, ngay sau khi Tổng LĐLĐVN phát động chương trình, CĐ DKVN đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Theo đó, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, CĐ DKVN đã triển khai nhiều cuộc họp trực tuyến để trao đổi, giải đáp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức triển khai tới các công đoàn trực thuộc phát động thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” trong toàn ngành, được lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) dầu khí trong toàn Tập đoàn nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

CĐ DKVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình “1 triệu sáng kiến”

Trưởng Ban TG-NC CĐ DKVN Lương Thị Hồng Nhung trình bày báo cáo tại hội nghị

Sau hơn 6 tháng phát động, ngày 31/5/2022 kết thúc giai đoạn 1 của chương trình "1 triệu sáng kiến" cũng như kết thúc “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”, CĐ DKVN đã đạt được 1.458 sáng kiến/1.400 sáng kiến đăng ký trên hệ thống chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐVN. Đây là kết quả rất tích cực của tập thể công đoàn viên, NLĐ dầu khí không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp các ý tưởng, sáng kiến tạo nên thành công của “Chiến dịch cao điểm 40 ngày” hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1.

Kết quả giai đoạn 1 có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng cho giai đoạn 2 của chương trình, có nhiều đơn vị trước đây chưa có phong trào sáng kiến nay đã dấy lên phong trào và đã có nhiều sáng kiến được đăng ký trên hệ thống. Có thể thấy rằng phong trào lao động sáng tạo trong Tập đoàn nhiều năm qua đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của NLĐ dầu khí, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự tâm huyết của NLĐ dầu khí đối với Tập đoàn.

Các Công đoàn trực thuộc Công đoàn DKVN đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai chương trình tại đơn vị trên cơ sở hướng dẫn của CĐ DKVN, tổ chức tuyên truyền đến đội ngũ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình. Nhiều đơn vị đã tổ chức triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến” rất sáng tạo, sinh động kết hợp với hội nghị sáng tạo, có sự tham dự của của Thường trực CĐ DKVN, đại diện các ban chuyên môn CĐ DKVN; đại diện lãnh đạo đơn vị, tổ chức các cuộc trao đổi đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động, tổ chức Công đoàn cơ sở, trao đổi kinh nghiệm viết sáng kiến, phần mềm quản lý sáng kiến giữa các công đoàn trực thuộc nhằm lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác sáng kiến sáng tạo, những kinh nghiệm thực tiễn hoạt động sáng tạo.

CĐ DKVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình “1 triệu sáng kiến”

Các đại biểu tham gia trực tuyến

Đại diện các công đoàn trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như tình hình triển khai giai đoạn 2 của chương trình “1 triệu sáng kiến”. Đại diện các công đoàn cơ sở đã cùng trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị mình về các mặt công tác.

Cũng tại hội nghị, CĐ DKVN đã thông báo kế hoạch triển khai Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ 13 năm 2022 và Hội thao ngành Dầu khí khu vực phía Bắc. Dự kiến, Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ 13 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/8, Hội thao khu vực phía Bắc cũng diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20/8 với 10 nội dung thi đấu.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh, Nghị quyết số 02-NQ/TW là Nghị quyết đặc biệt quan trọng của Bộ Chính trị, đây là sẽ cơ sở để tạo điều kiện lớn cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung, CĐ DKVN nói riêng trong tình hình mới. Chính vì ý nghĩa quan trọng đó, Đảng ủy Tập đoàn và CĐ DKVN sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trong toàn Đảng bộ Tập đoàn và toàn hệ thống Công đoàn ngành Dầu khí.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan yêu cầu các cấp công đoàn ngành Dầu khí tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể; Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW trong toàn hệ thống, tới từng ĐV, NLĐ nắm bắt tinh thần, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết. Các công đoàn trực thuộc ngay trong tháng 8 phải hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình hành động của CĐ DKVN, xây dựng kế hoạch thực hiện và phổ biến tới người lao động.

Trong thời gian tới, các cấp CĐ DKVN tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; Tiếp tục tăng cường công tác chăm lo, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan cũng lưu ý các công đoàn trực thuộc cần tiếp tục quan tâm, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực, trình độ, đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới. Đây là nhiệm vụ then chốt trong việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

CĐ DKVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình “1 triệu sáng kiến”

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu kết luận hội nghị

Về chương trình “1 triệu sáng kiến”, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp công đoàn, NLĐ trong ngành Dầu khí đã góp phần vào việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình.

Chủ tịch CĐ DKVN khẳng định phong trào thi đua “lao động sáng tạo” đã trở thành nét đẹp truyền thống, thế mạnh của ngành Dầu khí cũng là niềm tự hào của NLĐ dầu khí. Vì vậy, trong thời gian tới, lãnh đạo CĐ DKVN mong muốn các đơn vị, NLĐ dầu khí sẽ tiếp tục quyết tâm, phát huy thành tích, bản lĩnh, năng lực, trí tuệ của mình để tiếp tục có những sáng kiến, sáng chế đóng góp cho chương trình cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Dầu khí, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đối với công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Văn hóa Dầu khí, Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan lưu ý các đơn vị nghiêm túc chuẩn bị, sẵn sàng cho “ngày hội lớn”. Trong dịp này, CĐ DKVN sẽ cùng phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn tổ chức các hoạt động cụ thể, phù hợp trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày Thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2022), tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị. Cùng với đó, CĐ DKVN và công đoàn các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ NLĐ khó khăn trong ngành Dầu khí cùng nhiều hoạt động khác đúng với tinh thần của Tuần lễ Văn hóa Dầu khí là dịp để phát huy, bồi đắp, lan tỏa tinh thần và văn hóa dầu khí.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​