KCM tích cực xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn “Văn hóa kinh doanh Việt Nam”
Với định hướng “Con người làm trung tâm - Văn hóa làm nền tảng”, từ năm 2011, Công ty Khí Cà Mau đã tập trung quyết liệt xây dựng Văn hóa doanh nghiệp KCM với sứ mệnh, tầm nhìn cụ thể, rõ ràng và xác định hệ giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

“Không doanh nghiệp nào, dù lớn hay nhỏ, có thể mãi gặt hái thắng lợi nếu không có nhân viên nhiệt huyết, vững tin vào sứ mệnh và hiểu rõ làm thế nào để hoàn tất nó.” – Jack Welch. Trong thực tiễn, một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp là lợi nhuận. Điều đó hoàn toàn đúng nhưng để có được lợi nhuận hay nói cách khác để doanh nghiệp tồn tại được thì không thể thiếu nguồn nhân lực. Nói đến nhân lực trong doanh nghiệp thì không thể không nói đến yếu tố văn hóa - đó là Văn hóa doanh nghiệp (“VHDN”).


Lễ Vinh danh Lao động sáng tạo ngành Dầu khí giai đoạn 2017-2022

VHDN có tác động mạnh như một điều kiện cho thành công của doanh nghiệp, là phần quan trọng nhất trong khâu quản trị của doanh nghiệp, bởi lẽ “Văn hóa mạnh - Thành công lớn”. Chỉ có văn hóa mới tạo ra nền nếp; chỉ có văn hóa mới thay thế được quy trình nặng nề; chỉ có văn hóa mới có khả năng thúc đẩy sự hy sinh, khuyến khích óc sáng tạo, là hàng rào ngăn cản tham nhũng; chỉ có văn hóa mới tạo ra phong cách làm việc nhóm, san phẳng mâu thuẫn bằng lý trí, dẹp mọi xung đột bằng lý luận; chỉ có văn hóa mới gây nên tinh thần trách nhiệm. Không một quy trình nào có thể làm được tất cả những việc đó, cho dù có mười ngàn quy trình chăng nữa. Ngay chính con người cũng thế, không có văn hóa thì cũng chỉ còn là một thân xác khô cằn.


Trung tâm Phân phối khí Cà Mau

Là một đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS, Công ty Khí Cà Mau (KCM) được thành lập ngày 03/7/2006 với chức năng “Thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến và phân phối khí ẩm và khí khô thương phẩm cho Nhà máy Điện Dầu khí Cà Mau 1, 2 và Nhà máy Đạm Cà Mau”. Dự án đường ống dẫn khí PM3 là một phần của dự án cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau. Hệ thống đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau có tổng chiều dài 325 km bắt nguồn từ mỏ PM3 – CAA đến Trung tâm phân phối khí Cà Mau thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Công trình đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau có công suất 2,2 tỷ m3/năm, cung cấp khí cho hai nhà máy điện có tổng công suất 1.500 MW (chiếm khoảng 10% sản lượng điện quốc gia) và một Nhà máy Đạm có tổng công suất 800.000 tấn Ure/năm (chiếm 40% sản lượng phân đạm cả nước).

Từ tháng 12/2017, KCM tiếp quản Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau có công suất 6,2 triệu Sm3 khí/ngày, sản xuất LPG 600 tấn/ngày và Condensate 34 tấn/ngày.


Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau

Với định hướng “Con người làm trung tâm - Văn hóa làm nền tảng”, từ năm 2011, Công ty Khí Cà Mau đã tập trung quyết liệt xây dựng Văn hóa doanh nghiệp KCM với sứ mệnh, tầm nhìn cụ thể, rõ ràng và xác định hệ giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, với mong muốn tập thể công ty phải có một bản sắc văn hóa riêng biệt, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, phát huy được tốt nhất các năng lực và tiềm năng của từng cá nhân và công ty.


KCM lấy định hướng "Con người làm trung tâm - Văn hóa làm nền tảng" cho sự phát triển

Từ khi thành lập đến nay, KCM luôn quản lý và vận hành liên tục, hiệu quả và an toàn tuyệt đối công trình đường ống dẫn khí PM3 – Cà Mau và Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau, cung cấp khí an toàn và liên tục cho các Nhà máy Điện và Đạm Cà Mau.

KCM đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường theo 3 tiêu chuẩn quốc tế là ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 do viện tiêu chuẩn Anh (BSI) cấp giấy chứng nhận từ năm 2008 và duy trì liên tục cho đến nay.


Văn hóa an toàn luôn được chú trọng tại KCM

Để làm sâu sắc thêm các giá trị cốt lõi của VHDN “Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Sáng tạo - Kết nối”, từ năm 2020, KCM đã xây dựng và phát triển Văn hóa An toàn và Văn hóa Đọc. Văn hoá an toàn với ba giá trị cốt lõi “Tuân thủ - Trung thực - Trách nhiệm” từng bước trở thành một phần không thể thiếu của Văn hoá doanh nghiệp đối với một đơn vị sản xuất như KCM. Văn hoá đọc cũng được Khí Cà Mau xây dựng từ năm 2020 với mục đích “Lãnh đạo từ bên trong” cùng quyển sách khai sáng là “Search Inside Yourself”. Đọc sách là con đường ngắn nhất giúp chúng ta tích góp được mọi tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực của nhân loại; rèn luyện chúng ta từ non nớt nhất trở thành một con người có tri thức vững vàng và có ích cho xã hội.


Diễn đàn Văn hóa đọc năm 2020

Để xây dựng và phát triển môi trường làm việc, KCM đã triển khai chương trình 5S và Kaizen từ năm 2016 nhằm khuyến khích toàn thể CBCNV phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong công việc hàng ngày, xây dựng môi trường làm việc ngày càng chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với sự thay đổi. Từ năm 2016 đến nay, công ty đã ghi nhận hơn 1.000 sáng kiến Kaizen, 70 sáng kiến cấp công ty và 50 sáng kiến cấp cao hơn, làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, KCM luôn đồng hành với Chính quyền địa phương trong việc thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cộng đồng như hoạt động tiếp sức đến trường, thăm hỏi các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng, trao tặng nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết,… Năm 2016, KCM bắt đầu triển khai chương trình “Gieo hạt giống tương lai” nhằm tài trợ học bổng cho các sinh viên giỏi ở Cà Mau đang theo học tại các trường Đại học trong cả nước. Mỗi năm KCM tài trợ mới 5 học bổng, mỗi học bổng trị giá 15 triệu đồng và duy trì liên tục cho đến khi các em ra trường nếu vẫn giữ vững thành tích học tập. Tính đến nay, KCM đã duy trì liên tục hàng năm 25 suất học bổng.


Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp KCM năm 2020

Từ năm 2020 - 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên sản lượng khí tiếp nhận và phân phối cho khách hàng (Nhà máy Điện, Đạm) có giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của Ban Lãnh đạo và tinh thần đoàn kết của tập thể CBCNV, KCM đã duy trì sản xuất an toàn, liên tục và hiệu quả các công trình khí và Nhà máy xử lý Khí Cà Mau với độ tin cậy của hệ thống cấp khí đạt 100% trong nhiều năm liên tục. Trong đó các chỉ tiêu về sản xuất LPG, condensate đều hoàn thành vượt các chỉ tiêu.


KCM thực hiện nhiều chương trình ASXH có ý nghĩa

Đội ngũ cán bộ công nhân viên của KCM hiện nay là 200 người, quản lý khối tài sản hơn 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức của KCM được bố trí tinh gọn bao gồm Ban Giám đốc, 6 Phòng chức năng và 1 Nhà máy xử lý Khí Cà Mau. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định rõ ràng, đảm bảo các bộ phận chức năng hoạt động đúng theo phân quyền, đồng thời góp phần đảm bảo cơ chế phối hợp và hỗ trợ qua lại giữa các bộ phận, giúp VHDN KCM với sứ mệnh, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp – Trách nhiệm – Sáng tạo – Kết nối” được lan tỏa, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong công ty.

Cùng với các đơn vị trong Tổng công ty Khí Việt Nam/ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, KCM đang áp dụng, thực thi tốt văn hoá kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực theo Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam, bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hoá kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhằm duy trì và phát triển Công ty, góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty/ Tập đoàn và góp phần xây dựng nền kinh tế nước nhà phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

P.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​