Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm Chánh/Phó Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn
Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh/Phó Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sau hợp nhất theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Đảng ủy cấp trên cơ sở trong Doanh nghiệp Nhà nước và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

Tham dự và trao quyết định bổ nhiệm có đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn và cán bộ, nhân viên Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Theo quyết định được công bố, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã bổ nhiệm có thời hạn các đồng chí:

- Đồng chí Phạm Quang Dũng, cán bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn (nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn trước hợp nhất) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn;

- Đồng chí Đặng Văn Huệ, cán bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, cán bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, (nguyên Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn;

- Đồng chí Đinh Thị Hồng Thúy, cán bộ Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, (nguyên Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn trước hợp nhất) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn;

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2018.


Lãnh đạo Tập đoàn trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Chánh/Phó Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có chức năng của Văn phòng cấp ủy giúp việc Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy Tập đoàn), Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; xây dựng và tổ chức quy chế làm việc, chương trình công tác; lãnh đạo, điều phối hoạt động của Đảng bộ… Đồng thời tham mưu công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chương trình phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn và các tỉnh/thành ủy địa phương; tham mưu, giúp việc Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh lưu ý, Văn phòng Đảng ủy tuy không đổi tên nhưng thực hiện những công việc, nhiệm vụ rất rộng, bao gồm chức năng, nhiệm vụ của ba bộ phận lớn trước hợp nhất (thời điểm ngày 30/9/2018) gồm: bộ phận văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; bộ phận tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên của Ban Tổ chức Đảng ủy và toàn bộ Văn phòng Đảng ủy cơ quan Tập đoàn. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh giao nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy sớm ổn định tổ chức, bộ máy, có sự phân công hợp lý để hoàn thiện các công việc được giao, đảm bảo công việc liên tục, có tính kế thừa.

 

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Văn phòng Đảng ủy, đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy hứa sẽ lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy đoàn kết, thống nhất, phấn đấu tổ chức tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu cấp ủy hoàn thiện theo Quy định 69. Đồng thời mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Lãnh đạo Tập đoàn về cơ sở vật chất, phương tiện, con người… Bên cạnh đó, sẽ xây dựng mối quan hệ với các Ban của Tập đoàn để có sự phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có gần 15.000 đảng viên và hơn 1.000 tổ chức Đảng các cấp.

Phương Minh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​