100% các cơ sở Đoàn hoàn thành công tác tổ chức Đại hội
Tính đến ngày 7/5/2022, 31/31 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Thanh niên Tập đoàn), trong đó có 8 Đoàn được giao quyền cấp trên cơ sở, 17 Đoàn cơ sở và 6 chi đoàn cơ sở, đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội, đảm bảo theo tiến độ đã đề ra.

100% Đại hội Đoàn các cơ sở đã tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội, các đồng chí Bí thư được bầu trực tiếp có tỷ lệ trúng cử cao (trên 80%).

Đã có 17/31 đồng chí Bí thư tái cử, 29/31 đồng chí đảm bảo độ tuổi theo quy định (dưới 40 tuổi). Đồng chí Đinh Đức Mạnh, Bí thư Đoàn Cơ quan Tập đoàn là Bí thư trẻ tuổi nhất được bầu (27 tuổi). Các cơ sở Đoàn đều bầu đủ số lượng ủy viên Ban Chấp hành theo Đề án đưa ra, đảm bảo cơ cấu theo Đề án đã xây dựng.


100% các cơ sở Đoàn hoàn thành công tác tổ chức Đại hội

Để đạt được kết quả này, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã sớm tham mưu, đề xuất các giải pháp với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tại các cấp ủy trong toàn Tập đoàn; tổ chức làm việc với Thường trực cấp ủy của các đơn vị và tiến hành duyệt Đại hội theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối DNTW, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác tổ chức Đại hội của cơ sở.

Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đều dành sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện mọi mặt về công tác tổ chức Đại hội, công tác nhân sự Đại hội và trực tiếp tham dự chỉ đạo Đại hội.

Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn cấp cơ sở được quan tâm chú trọng với nhiều hình thức tuyên truyền nội bộ tại đơn vị và tuyên truyền trên website của Tập đoàn, Tạp chí Năng lượng Mới - PetroTimes và trên nền tảng mạng xã hội.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, tại các đại hội, các đoàn viên, thanh niên đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đoàn và các kiến nghị góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Với việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn đang tiếp tục triển khai các nhiệm vụ để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra vào ngày 24/6/2022.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​