Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:
Hiệu quả từ “Dân vận khéo”
Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, bao gồm cả dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và người lao động.

 

Các tập thể được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020

ông tác dân vận trong toàn Tập đoàn đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; góp phần chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ); đồng thời mang lại ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng. Ngày 30/9 vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 3 tập thể và 1 cá nhân được tuyên dương gồm: Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC); Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS); Đảng bộ Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan thuộc Liên doanh Việt - Ngay Vietsovpetro và cá nhân đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn PVCFC.

 

Đối thoại định kỳ tại PVCFC

Trong đó, việc triển khai mô hình điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020 của Đảng bộ PVCFC với tên gọi “Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững” đã phát huy được vai trò to lớn của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong các hoạt động của Công ty.

PVCFC đã triển khai quyết liệt nhiều phương thức để thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng vào công tác đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, giáo dục, hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội,… hướng tới các hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên, đoàn viên, hội viên và NLĐ. Bám sát thực tiễn, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của quần chúng để chủ động đề xuất cấp ủy đảng, lãnh đạo Công ty giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, làm cho mối quan hệ giữa Đảng, doanh nghiệp và NLĐ ngày càng gắn bó; đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Hiệu quả rõ nét nhất của mô hình “Dân vận khéo” của PVCFC là vai trò của các tổ chức đoàn thể trong Công ty ngày một nâng cao; trong nhiều năm liền Đảng bộ PVCFC đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ Đảng bộ đoàn kết thống nhất, chất lượng đảng viên ngày một nâng cao; góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

Là một điển hình dân vận khéo tại PVCFC, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty, đã phát huy vai trò thủ lĩnh phong trào, đi đầu, truyền lửa, vận động CBCNV tích cực tham gia vào các phong trào thi đua của Công ty, đặc biệt là dự án “Tái tạo văn hóa PVCFC” và  “Ứng dụng Công nghệ thông tin” vào hoạt động doanh nghiệp. Qua xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã mang đến nhiều sự thay đổi tích cực. Nhiều cá nhân thay đổi, dẫn tới nhiều tập thể thay đổi, sống và làm việc tốt hơn, chia sẻ và hợp tác hơn. Cùng với đó, việc áp dụng CNTT vào hoạt động của PVCFC, đã từng bước hiện đại hóa phương thức quản lý, mang lại nhiều lợi ích cho công ty, từ cấp lãnh đạo, quản lý đến từng CBCNV như: có thể điều hành công việc từ xa, mọi lúc mọi nơi, công việc được giao một cách rõ ràng, minh bạch, tiết kiệm thời gian chi phí, tạo môi trường làm việc hiện đại.

Tại PV GAS, công tác dân vận cũng đã đạt được những kết quả to lớn, thực chất, đặc biệt là thông qua thực hiện công tác an sinh xã hội (ASXH). PV GAS không chỉ quan tâm thực hiện ASXH cho NLĐ của mình mà còn hướng tới cộng đồng, xã hội.

Từ năm 2009 đến tháng 7/2020, PV GAS đã tài trợ số tiền là 1.003 tỷ đồng để xây dựng trên 230 ngôi trường, cơ sở giáo dục; khoảng 90 bệnh viện và cơ sở y tế; 1.500 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương cho người nghèo; cùng với việc thực hiện nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo... rộng khắp cả nước.

 

PV GAS trao học bổng cho học sinh nghèo ở Cà Mau

Bên cạnh công tác dân vận hướng tới cộng đồng và xã hội, PV GAS đặc biệt coi trọng việc thực hiện ASXH hướng tới NLĐ nhằm khơi dậy và phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của mỗi người, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để NLĐ phát huy trí tuệ, đóng góp cho sự phát triển của TCT và đơn vị.

Việc thực hiện tốt dân vận qua công tác ASXH của PV GAS đã góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong toàn TCT, lan tỏa Văn hoá Doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh, thương hiệu của TCT; thắt chặt mối quan hệ của PV GAS với chính quyền và nhân dân các địa phương trong cả nước; góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TCT trong thời gian qua và tích cực đóng góp cho cộng đồng vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Tại Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan (Xí nghiệp), Đảng bộ Xí nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện rất tốt công tác dân vận, đặc biệt là trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thông qua tổ chức tốt đối thoại định kỳ và Hội nghị NLĐ, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, đảm bảo ATVSLĐ...

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Công đoàn Xí nghiệp đã phối hợp với chính quyền tổ chức thành công 12 buổi đối thoại định và 04 hội nghị NLĐ tại đơn vị, công tác này đã phát huy tốt quyền dân chủ của NLĐ, tăng cường việc nắm bắt thông tin hai chiều, sự gắn bó giữa người sử dụng lao động và NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định tiến bộ tại nơi làm việc; giúp cho người sử dụng lao động và tổ chức Công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ, chia sẻ những vướng mắc của NLĐ, từ đó góp phần tạo tâm lý ổn định cho NLĐ yên tâm công tác.

Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, tình hình khó khăn khi giá dầu giảm đã tác động đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận CBCNV, được sự chỉ đạo Đảng ủy, Công đoàn đã xác định phải tập trung ổn định tư tưởng, chỉ đạo các cán bộ công đoàn bộ phận thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, CĐV và NLĐ để cùng nắm bắt thông tin và trao đổi kịp thời. Từ đó, tập thể CBCNV có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn thể không có biểu hiện sai trái trong nhận thức, hành động, cũng như tạo niềm tin để họ an tâm công tác. Và với cơ chế và chính sách đó, quyền lợi của NLĐ luôn được tôn trọng, các hoạt động vì NLĐ luôn được khuyến khích, động viên.

 

Thanh niên Dầu khí tổ chức thành công  chương trình "Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Các kết quả trên đã sự thể hiện hiệu quả “Dân vận khéo” tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; thể hiện tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối NLĐ, với cộng đồng, đem lại những kết quả to lớn, toàn diện, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu, rộng. Mỗi doanh nghiệp, mỗi NLĐ Dầu khí đã thực sự coi việc thực hiện dân vận bằng các hành động thiết thực là trách nhiệm, tình cảm của doanh nghiệp và cá nhân đối với cộng đồng, xã hội, đất nước, nhân dân.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn