Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Presentation.Internet.FeedBack.FeedBack, Presentation.Internet, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8ecc475e27f13e29 could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 83159b9f-24ba-e0d6-e8cf-c509890dba99.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Presentation.Internet.FeedBack.FeedBack, Presentation.Internet, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8ecc475e27f13e29 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn