Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 9/6 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan) đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Đinh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Thành viên HĐTV Tập đoàn trình bày.

 

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu khai mạc Đại hội

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,

Thưa các đại biểu dự Đại hội,

Thực hiện Kế hoạch số 366-KH/ĐU ngày 21/11/2019 của Đảng ủy Tâp đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; từ đầu năm 2020, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan đã chuẩn bị tích cực cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hôm nay, trong không khí chính trị sôi động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đây là sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, cán bộ đảng viên tại bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng 199 đại biểu chính thức, đại diện cho 503 đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Đại hội chúng ta rất vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào đón đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào mừng các đồng chí Thường trực Đảng ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về dự và động viên Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Đại diện từ các Đảng bộ Ban QLDA nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 01, Long Phú 01, Chi nhánh phân phối sản phẩm dầu Nghi Sơn và các Đảng bộ Biển Đông, Phú Quốc, Đường ống Khí Tây Nam về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cám ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí với Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí nguyên Bí thư, nguyên Phó Bí thư Đảng bộ khóa I và khóa II đã về dự và chung vui với Đại hội.

Đại hội chào mừng các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương đã đến dự, đưa tin, tuyên truyền và cổ vũ cho Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Nhiệm kỳ vừa qua, vượt lên khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền và cán bộ đảng viên trong Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện về mọi mặt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành có chuyển biến tích cực. Các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố, lòng tin của quần chúng đối với Đảng ngày càng được nâng cao.

Những kết quả đạt được nêu trên là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới. Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ đảng viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Theo đúng kế hoạch, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ chuẩn bị chu đáo các điều kiện và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có thể khẳng định: Đại hội chi/đảng bộ trực thuộc đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng định hướng phát triển Petrovietnam trong giai đoạn mới. Thành công của đại hội các chi/đảng bộ là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ III.

Hướng về đại hội, từ nhiều tháng qua, các chi/đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể cán bộ đảng viên tại Công ty Mẹ đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành công việc được giao góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019, năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, trong dịp tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan và các văn kiện trình Đại hội cấp trên, đã có nhiều lượt ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên góp phần vào quá trình hoàn thiện các nội dung văn kiện trình Đại hội; đó là kết tinh trí tuệ, tinh thần sáng tạo, tình cảm và trách nhiệm của toàn Đảng bộ, cán bộ đảng viên trong Công ty Mẹ.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, đầy trách nhiệm và những đóng góp quý báu đó; biểu dương những thành tích xuất sắc của các tổ chức và cá nhân trong các phong trào thi đua chào mừng Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ III diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng; đó là giai đoạn mà ngành dầu khí thế giới có khó khăn, Petrovietnam gặp nhiều thách thức nhưng chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, đã tạo thêm thế và lực mới, tạo ra thời cơ, vận hội mới, để phát triển đi lên. Chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để vượt qua. Với tinh thần cách mạng tiến công, với trách nhiệm trước Đảng bộ và cán bộ đảng viên, tại Đại hội này, chúng ta có nhiệm vụ hết sức quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung sau:

Thứ nhất, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Mẹ/Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II; trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025 làm tiền đề cho việc phát triển mạnh mẽ và phát triển bền vững cho các giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khóa II trình Đại hội đại biểu lần thứ III, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, cán bộ đảng viên Công ty Mẹ trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước và của Petrovietnam.

Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo; có uy tín trong Đảng và trong quần chúng; có tầm nhìn chiến lược; có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khoá III, đủ sức lãnh đạo đảng bộ, cán bộ đảng viên thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Cơ quan đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ đảng viên tại Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng bộ, của Ngành Dầu khí Việt Nam.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của Petrovietnam, kế thừa những thành tựu đạt được, với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; tôi đề nghị: Các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và cán bộ đảng viên trong Công ty Mẹ, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý sức khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!
Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn