Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quý I/2015
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Đến dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương và các ban, ngành liên quan.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng giám đốc cùng đại diện các ban chuyên môn Tập đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Vượt khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản

Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý I/2015, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra nổi bật là:

- Tất cả các đơn vị đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I đã đề ra và đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2014 đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước quý I/2015 đạt 6,03%. Công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực theo đúng cam kết.

- Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn đã làm việc trực tiếp với từng đơn vị thành viên để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 đã được Tập đoàn phê duyệt.

- Về cơ bản, các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, điển hình như:

Các đơn vị sản xuất: VSP, PVEP, PV Power, BSR, PVFCCo, PVCFC đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra.

9 đơn vị đạt mức doanh thu hợp nhất đạt trên 110% kế hoạch, đó là: PV Power, PVCFC, PTSC, DMC, PVI, PVcomBank, PVC, PVE và VPI.

11 đơn vị đạt mức lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất đạt trên 115% so với kế hoạch, là: BSR, PV Power, PVFCCo, PVCFC, PTSC, PV Trans, PV Oil, DMC, PVI, PVC và VPI.

12 đơn vị có mức nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 110% kế hoạch, đó là: VSP, BSR, PV Power, PTSC, Petrosetco, PVI, PVE, PVC, PVEIC, VPI và PVMTC.

- Nhiều đơn vị đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao (tỷ suất lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt trên 2% - so với lãi suất huy động của ngân hàng trung bình là 6,5%/năm, tương đương trung bình 1,6%/quý).

- Công tác an sinh xã hội được các cấp lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt quan tâm, ngay từ những ngày đầu năm, công tác an sinh xã hội được các cấp lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt quan tâm, Tập đoàn đã: tổ chức tặng quà Tết năm 2015 cho các cán bộ dầu khí đã nghỉ hưu, cử đại diện lãnh đạo Tập đoàn xuống chúc Tết trực tiếp tại các đơn vị, chỉ đạo các đơn vị chăm lo Tết chu đáo cho toàn thể CBCNV của đơn vị, trong đó đặc biệt quan tâm tới các cán bộ đã từng làm việc ở đơn vị này đã nghỉ hưu và các CBCNV có đời sống khó khăn; tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho các thương, bệnh binh nặng đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Phú Thọ; ủng hộ “Xuân Trường xa” với giá trị 1,1 tỉ đồng… tổng giá trị thực hiện an sinh xã hội quý I/2015 đạt 83,4 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn và Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh trao đổi tại Hội nghị

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong quý I/2015 còn gặp nhiều khó khăn do giá dầu từ tháng 10/2014 đến nay suy giảm mạnh và tiếp tục suy giảm sâu trong quý I năm 2015 (giá dầu trung bình quý I/2015 chỉ bằng 56% so với mức giá kế hoạch (đạt 56USD/thùng so với mức giá kế hoạch là 100 USD/thùng) và giảm 50,4% so với giá dầu trung bình quý I năm 2014 (113USD/thùng) đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ảnh hưởng đến nguồn lực của Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 và giảm nguồn thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các đơn vị thành viên trong quý I/2015.

Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Tập đoàn trong quý I/2015

Bên cạnh đó, một số đơn vị dịch vụ chưa nhận thức đầy đủ các khó khăn trong giai đoạn tới, chưa có các giải pháp tích cực để ứng phó với sự tác động không tích cực của giá dầu (giảm khối lượng công việc, giá dịch vụ giảm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu tài chính, đời sống CBCNV…); nội dung báo cáo còn sơ sài, số liệu không thuyết phục; việc xác định các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cấp có thẩm quyền chưa rõ, dẫn tới các khó khăn cho Tập đoàn trong chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Việc triển khai ở một số dự án có nhiều phát sinh và gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn điều hành phần thảo luận, đóng góp ý kiến

Hội nghị đã lắng nghe các tham luận của lãnh đạo các đơn vị thành viên. Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, trình bày những giải pháp vượt qua khó khăn đã được áp dụng tại đơn vị mình, đồng thời “hiến kế” cho Tập đoàn. Không khí buổi họp sơ kết thực sự “nóng” và điều đáng mừng là đã có nhiều ý kiến rất thẳng thắn, rất xây dựng, tất cả vì một mục đích chung là làm gì để vượt khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch được giao. Hội nghị được Chủ tịch HĐTV Nguyễn Xuân Sơn ví như là “Hội nghị Diên Hồng của ngành Dầu khí” đã đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị về tiết giảm chi phí, ứng phó với sự suy giảm của giá dầu thế giới cũng như tái cơ cấu lại đơn vị, hướng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu các tháng tiếp theo và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tạo tiền đề cho những bước phát triển của Tập đoàn trong các năm tới.

Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh báo cáo tại Hội nghị

Tổng giám đốc VSP Từ Thành Nghĩa trình bày ý kiến đóng góp tại hội nghị

Trong thời gian từ nay đến hết năm 2015, Tập đoàn sẽ tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 668/CTr-DKVN ngày 29-1-2015 của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3-1-2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2015, xem xét bổ sung công tác khoan thăm dò thẩm lượng tại khu vực có tiềm năng như Đại Hùng Nam, Hàm Rồng... để đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2015 là 35-40 triệu tấn dầu quy đổi.

- Tiếp tục rà soát, tối ưu chương trình công tác và chi phí các dự án đang khai thác. Tiếp tục thực hiện rà soát tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác dầu khí năm 2015, cân đối sản lượng khai thác dầu năm 2015 ở trong nước và ở nước ngoài đảm bảo đạt sản lượng cả năm 16,8 triệu tấn dầu và 9,8 tỉ m3 khí đã được Chính phủ giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 46/QĐ-TTg ngày 5-1-2013. Phối hợp, giải trình (nếu có) với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định 46/QĐ-TTg ngày 5-1-2013; đề án thành lập Tổng Công ty Lọc hóa dầu và Tổng Công ty Cơ khí Đóng mới Sửa chữa phương tiện nổi.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định hiện hành.

- Hoàn thành phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của các đơn vị thành viên Tập đoàn. Tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công Thương hoàn chỉnh chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản xuất và dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tự thực hiện các dịch vụ có khả năng thực hiện được (chỉ thuê ngoài khi không có khả năng thực hiện). Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị của đơn vị để hỗ trợ đơn vị vượt qua các khó khăn, ổn định sản xuất. Kiểm soát, chỉ đạo các đơn vị vận hành an toàn, ổn định các nhà máy và các công trình dầu khí.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Phạm Xuân Cảnh phát động chương trình "Hiến kế xây dựng Tập đoàn"

Cũng tại Hội nghị, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Phạm Xuân Cảnh đã thay mặt Đảng ủy Tập đoàn phát động chương trình “Hiến kế xây dựng Tập đoàn trong thời gian tới” với mong muốn các lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động dầu khí, đặc biệt là các đảng viên sẽ đóng góp những ý kiến, đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn những giải pháp hay để vượt qua khó khăn trong thời điểm hiện tại, xây dựng các bước phát triển tiếp theo để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, chiến lược Tập đoàn đã đề ra trong giai đoạn tới.

Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn bày tỏ sự vui mừng trước những nỗ lực vượt khó của các đơn vị thành viên trong quý I đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu quý của Tập đoàn. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các đại biểu trong hội nghị. Đồng thời, Chủ tịch kêu gọi cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp hay, đoàn kết, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn, xây dựng Tập đoàn phát triển trong giai đoạn tới. Chủ tịch cũng bày tỏ sự tin tưởng “với truyền thống, bản lĩnh đã được tích lũy, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015”.

Các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quý I/2015:

+ Sản lượng khai thác dầu thô tháng 3 đạt 1,56 triệu tấn, bằng 107,5% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 4,61 triệu tấn, bằng 110,4% kế hoạch quý I Chính phủ giao (bằng 104,1% kế hoạch Tập đoàn giao đơn vị) và 27,4% kế hoạch năm Chính phủ giao (bằng 25,5% kế hoạch Tập đoàn giao đơn vị), tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014.

+ Sản lượng khai thác khí tháng 3 đạt 0,91 tỉ m3, bằng 96,3% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 2,60 tỉ m3, bằng 103% kế hoạch quý I Chính phủ giao (bằng 106% kế hoạch Tập đoàn giao đơn vị) và 26,5% kế hoạch năm Chính phủ giao (bằng 26% kế hoạch Tập đoàn giao đơn vị), bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2014.

Hiền Anh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn