PVFCCo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 20/12 tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2018, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Kha - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các đại diện các Ban/VP của Tập đoàn.

Về phía lãnh đạo PVFCCo có đồng chí Lê Cự Tân – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Đoàn Văn Nhuộm - Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tổng công ty; đồng chí Tống Xuân Phong – UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS, các tổ chức Đoàn thể, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc PVFCCo và 211 đại biểu được bầu từ các đơn vị thành viên.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Cự Tân đã báo cáo trước Hội nghị về tổng kết công tác Đảng năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức của năm 2018, Đảng ủy PVFCCo cùng HĐQT, Ban TGĐ đã tập trung đề ra các giải pháp kịp thời, quyết liệt để lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Cụ thể, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính nhìn chung đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, triển khai thực hiện tốt công tác tái cơ cấu trong toàn Tổng công ty, thu nhập và đời sống của CBCNV ổn định.

Công tác xây dựng Đảng thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp, gắn công tác lãnh đạo của Đảng với công tác kiểm tra giám sát, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Đảng nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; Chỉ đạo toàn Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; Chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chăm lo tốt đời sống cho người lao động; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các chương trình khác gắn với chuỗi hoạt động SXKD của Tổng công ty.


Đồng chí Lê Cự Tân

Trong năm 2018, toàn Tổng công ty có 11 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, công nhận đảng viên chính thức cho 26 đảng viên dự bị, chuyển đảng cho 30 đảng viên về sinh hoạt tại đơn vị mới và tiếp nhận 05 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ Tổng công ty. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 09 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 595 đảng viên.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm còn hạn chế như: Tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm, Công tác phê bình và tự phê bình ở một số cán bộ, đảng viên vẫn còn hạn chế,… Đảng uỷ PVFCCo cũng đã xác định rõ những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.


Đồng chí Đoàn Văn Nhuộm

Về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, báo cáo do đồng chí Đoàn Văn Nhuộm trình bày cho thấy: Trong năm 2018, Tổng công ty đã nỗ lực trong tất cả các hoạt động để tiếp tục phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Cụ thể: Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã vận hành ổn định, đạt sản lượng ước khoảng 811.223 tấn ure - đạt 101% kế hoạch năm, tăng 2% so với năm 2017, Nhà máy NPK Phú Mỹ mới đi vào hoạt động nhưng cũng đã sản xuất ước đạt 51.668 tấn – đạt 103% kế hoạch năm; NH3 (sản xuất để kinh doanh thương mại) ước đạt 56.767 tấn – đạt 102% kế hoạch năm.

Về kinh doanh, mặc dù thị trường cạnh tranh gay gắt, thời tiết diễn biến bất thường, giá nông sản giảm sâu nhưng PVFCCo đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đạt được kết quả kinh doanh khả quan: sản lượng tiêu thụ Đạm Phú Mỹ đạt khoảng 802.957 tấn - đạt 100% kế hoạch năm, tăng 1% so với năm 2017; NPK Phú Mỹ do Nhà máy sản xuất ước đạt: 37.760 tấn - đạt 108% kế hoạch năm; phân bón Phú Mỹ khác: ước đạt 323.865 tấn - đạt 144% kế hoạch năm; Doanh thu ước đạt 9.378 tỷ đồng- đạt 104% kế hoạch năm, tăng 15% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 751 tỷ đồng- đạt 103% kế hoạch năm.


Đồng chí Tống Xuân Phong

Về hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, trong năm 2018, nổi bật là Tổ hợp dự án "Nâng công suất phân xưởng NH3 của NM Đạm Phú Mỹ và xây dựng NM sản xuất NPK công nghệ hóa học" đã hoàn thành và đưa vào sản xuất thương mại, hiện các bên tiếp tục đang tiếp tục hoàn thiện các tồn đọng, các khoản thanh toán tương ứng mốc hoàn thành quan trọng và hồ sơ để nghiệm thu chính thức dự án.

Các hoạt động khác của Tổng công ty như: Chất lượng – An toàn sức khỏe môi trường; tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác nhân sự và đào tạo; đào tạo đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu quản lý; nghiên cứu phát triển; chế độ chính sách, môi trường làm việc cho người lao động; tiếp thị truyền thông; xây dựng văn hóa doanh nghiệp…. cũng được quan tâm, đầu tư thực hiện và đạt được những thành quả tích cực.

Có được những thành công trên là do Tổng công ty được sự quan tâm và ủng hộ rất lớn của Tập đoàn, có sự đoàn kết nhất trí trong Ban lãnh đạo Tổng công ty và đặc biệt là tinh thần lao động bền bỉ, sáng tạo, chuyên nghiệp của CBCNV toàn Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD được giao.


Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng cao quý.

Về năm 2019, trên cơ sở nhìn nhận các hạn chế cần khắc phục và dự báo thị trường, Tổng công ty dự kiến một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh chính là: sản xuất 800.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 200.000 tấn NPK Phú Mỹ; kinh doanh 810.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 185.000 tấn NPK Phú Mỹ.

Tại Hội nghị, đồng chí Tống Xuân Phong - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty về công tác triển khai và tổ chức Hội nghị người lao động các cấp; kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động 2018; việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, qui chế liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng 2018 và kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng 2019; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2018, kế hoạch năm 2019 và bầu cử thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ với lãnh đạo Tổng công ty, trả lời kiến nghị của tập thể người lao động…


Đại diện các đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng đã trình bày các tham luận nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, hiến kế các giải pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ 2019. Đó là các tham luận: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trong doanh nghiệp (Chi bộ Công ty Đông Nam Bộ); Đảm bảo công tác sản xuất NPK an toàn, hiệu quả (Xưởng NPK - Nhà máy Đạm Phú Mỹ); “Phát triển thị trường NPK Phú Mỹ tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên” (Công ty Miền Trung).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Manh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng PVFCCo trong năm 2018 đã duy trì SXKD ổn định, phát triển qua đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, đặc biệt là 2 chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận, qua đó, đóng góp tích cực thành công chung của Tập đoàn.


Đồng chí Nguyễn Manh Kha phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí cũng biểu dương những thành tích mà PVFCCo đạt được về công tác an toàn, phong trào ý tưởng sáng tạo, hợp lý hoá sản xuất… rất sôi nổi, mạnh mẽ tại đơn vị, Công đoàn PVFCCo luôn chăm lo đến đời sống của CBCNV, triển khai quy chế dân chủ cơ sở tích cực và hai chiều, qua đó phát huy sức mạnh tập thể, nhiệt huyết của CBCNV.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha mong muốn toàn thể CBCNV PVFCCo sang năm 2019 tiếp tục nỗ lực trong hoạt động SXKD, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tập đoàn, PVFCCo phát động, góp phần vượt mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2019.

T.V


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn