PVTrans hoàn thành 42% kế hoạch lợi nhuận năm trong quý I/2019
Chủ động bám sát những diễn biến của thị trường nội địa cũng như quốc tế, kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, kỹ thuật nhằm đảm bảo các tàu hoạt động an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã sớm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của quý I/2019.

Cụ thể: doanh thu ước đạt 1.818 tỷ đồng, tương đương 146% kế hoạch quý I/2019 và 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 210,2 tỷ đồng, tương đương 191% kế hoạch quý I/2019 và 42% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 77,9 tỷ đồng, tương đương 151% kế hoạch quý I/2019 và 34% kế hoạch năm.

Công ty mẹ PVTrans cũng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao: doanh thu ước đạt 720,4 tỷ đồng, tương đương 143%  kế hoạch quý I/2019 và 32% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 130 tỷ đồng, tương đương 213% kế hoạch quý I/2019 và 42% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 45,5 tỷ đồng, tương đương 175% kế hoạch quý I và 39% kế hoạch năm.


Tàu PVT Mercury

Chủ động và quyết liệt trong việc kiểm soát, tiếp tục tiết giảm các khoản chi phí, PVTrans đã rà soát, cắt giảm và giao các chỉ tiêu ngân sách trong chi phí quản lý, mua sắm vật tư trang thiết bị, giảm bớt hạng mục nâng cấp sửa chữa chưa cần thiết, rút ngắn thời gian tiến độ sửa chữa tàu… tiết kiệm được 8,9 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch năm 2019. Trong đó, tiết kiệm từ chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư thiết bị, năng lượng, từ sử dụng vật tư thiết bị, từ mua mới vật tư thiết bị, từ tự thực hiện sửa chữa bảo dưỡng được 4,9 tỷ đồng, đạt 28% đăng ký tiết giảm 2019; tiết giảm từ chi phí tài chính, chi phí quản lý được 4 tỷ đồng, đạt 37% đăng ký tiết giảm 2019.

Về tái cơ cấu, PVTrans đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn trong việc chuẩn bị xây dựng lộ trình cho phương án giảm tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn tại PVTrans từ 51% xuống 36% vốn điều lệ. PV Trans cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Phương Đông Việt từ 67,99% xuống tối thiểu 51% vốn điều lệ; duy trì tỷ lệ sở hữu 51% tại Công ty CP Vận tải Nhật Việt (NVTrans). Về việc tái cơ cấu các đơn vị khác, PVTrans đang tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng hoặc tham gia góp vốn, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu của PVTrans tại các đơn vị theo phê duyệt của Tập đoàn.

Ngày 5/3/2019, PVTrans đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niêm năm 2019 theo đúng các quy định của pháp luật, điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng công ty và của Tập đoàn. Tất cả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đều được Người đại diện phần vốn biểu quyết và đã được thông qua.

Trong quý II/2019, PVTrans tiếp tục đầu tư 1 tàu chở hàng rời khoảng 50.000 - 80.000 DWT và 1 tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất khoảng 10.000 - 20.000 DWT. Bên cạnh đó, chủ động tổ chức, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư và thúc đẩy công tác đầu tư phát triển tăng thêm phương tiện vận tải, tăng cường cung cấp các dịch vụ vận tải hàng hóa trên cơ sở năng lực hiện có của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

PVTrans cũng cho biết sẽ chủ động bám sát tiến trình hoạt động của NMLHD Nghi Sơn, tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ vận tải dầu vào và sản phẩm đầu ra cho nhà máy, bên cạnh đó chủ động phương tiện vận tải cho BSR và GPP Cà Mau; quản lý vận hành khai thác tốt các dự án FPSO/FSO tại mỏ Chim Sáo, Đại Hùng, Sông Đốc góp phần vào việc khai thác ổn định tại các mỏ này; chuẩn bị nguồn nhân lực cung cấp dịch vụ O&M cho giàn CPP mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Trúc Lâm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn