Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn năm 2020
Ngày 30/6/2020, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020 tại khu vực phía Bắc nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho các công đoàn trực thuộc theo Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 303/KH-CĐDK ngày 16/6/2020.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân - Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Đại học Công đoàn; Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn; các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Trưởng Ban/Phó Trưởng các Ban Công đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc và gần 140 cán bộ công đoàn tại các đơn vị khu vực phía Bắc.

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn, quá trình đổi mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, hoàn thiện và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị. Điều này đòi hỏi các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình; đổi mới tổ chức, để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Hội nghị tập huấn giúp cán bộ công đoàn thống nhất nhận thức, thống nhất các nguyên tắc, tổ chức Công đoàn Việt Nam và công đoàn các cấp, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, nghiên cứu các nội dung còn vướng mắc với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động ở các cấp công đoàn trong toàn hệ thống Công đoàn Dầu khí Việt Nam” - Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh. 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân (trực tiếp tham gia xây dựng dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII) đã giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn. 

 

  PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII)

Theo PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên, của cán bộ công đoàn, của công đoàn cơ sở, của công đoàn ngành trung ương; nguyên tắc tổ chức, hoạt động công đoàn; nguyên tắc, hình thức bầu cử; điều kiện thành lập công đoàn cơ sở/nghiệp đoàn cơ sở… Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII bổ sung thêm 2 nhiệm vụ của cán bộ công đoàn: (i) tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy của đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ; (ii) nêu gương về mọi mặt đối với đoàn viên và người lao động; tích cực bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

 

 PGS.TS. Hoàng Thanh Xuân giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn

Bên cạnh đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tăng quyền giám sát và nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp: (i) Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước; (ii) tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có vi phạm theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức - Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền đã phổ biến các văn bản quan trọng: Hướng dẫn số 823/HD-CĐDK ngày 18/12/2019 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; Hướng dẫn số 272/HD-CĐDK ngày 1/6/2020 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Trưởng Ban Tổ chức - Văn phòng Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền phổ biến nội dung Hướng dẫn số 823/HD-CĐDK ngày 18/12/2019 và Hướng dẫn số 272/HD-CĐDK ngày 1/6/2020 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Hiện nay, Công đoàn Dầu khí Việt Nam có 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 24 công đoàn cơ sở trực thuộc với 54.901 đoàn viên. Trong đó, có 93 cán bộ công đoàn chuyên trách, 34 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam, 174 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở, 1.160 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và 2.522 tổ trưởng tổ công đoàn. 

Đội ngũ cán bộ công đoàn Dầu khí đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, sự năng động và sáng tạo; kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn; đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào công nhân lao động, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các đại biểu tham dự Hội thảo


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn