Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương sẽ phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Hội thảo khoa học nằm trong chương trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm 2018, đồng thời để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XII).

Hội thảo hướng đến việc đánh giá những kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong thời gian qua; làm rõ cơ hội, thách thức, những tồn tại, những bất cập trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới; đề xuất, kiến nghị những giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận làm rõ các nhóm vấn đề chính:

Nhóm vấn đề thứ nhất: Thể chế và vai trò của thể chế cho phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước; kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc xây dựng thể chế cho phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Nhóm vấn đề thứ hai: Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.

Nhóm vấn đề thứ ba: Những tồn tại, những bất cập trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam: góc nhìn từ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam,…

Nhóm vấn đề thứ tư: Cơ hội, thách thức và những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện thể chế góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu, rộng.

PV


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn