Thu hút đầu tư quốc tế - Chìa khóa thành công của Dầu khí Việt Nam
Vào năm 1978, Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí đầu tiên được Chính phủ Việt Nam ký với nhà thầu AGIP (Italy). Đến nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí Việt Nam đã lên đến 45 tỉ USD, nguồn thu từ dầu khí mang về hơn 88 tỉ USD cho đất nước, ký kết 105 hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí…

Thu hút 45 tỉ USD

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ngay từ năm 1978, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở Việt Nam đã được mở màn bằng dấu mốc lịch sử Chính phủ Việt Nam và nhà thầu AGIP (Italy) ký liên tiếp 2 hợp đồng phân chia sản phẩm (PSA) để triển khai hoạt động dầu khí tại bể Nam Côn Sơn.


Giàn khai thác trung tâm mỏ Bạch Hổ.

Đến ngày 26/6/1986, Việt Nam đã đón tấn dầu đầu tiên được khai thác tại mỏ Bạch Hổ - mỏ dầu lớn nhất Việt Nam nằm ở bể Cửu Long do Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) điều hành, đánh dấu cột mốc quan trọng đưa Việt Nam vào danh sách các nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ.