Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thành công hội nghị thăm dò, khai thác năm 2018
Ngày 23/3, tại TP Vũng Tàu, Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2018, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí là hoạt động thường niên của Tập đoàn, là nơi tập trung trí tuệ để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí trong từng giai đoạn cụ thể.


Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng đại diện cán bộ, công nhân viên làm công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập, Nguyễn Quỳnh Lâm đồng chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh cho biết: Như thường lệ hằng năm, Tập đoàn tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch thăm dò, khai thác Dầu khí 2018 nhằm đánh giá công tác khai thác, thăm dò dầu khí năm 2017, từ đó nhìn nhận những tồn tại, khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm và cùng nhau đưa những giải pháp cụ thể để triển khai và thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2018, cũng như định hướng nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm đảm bảo hoàn thành kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020. Trong bối cảnh giá dầu giảm sâu và giữ ở mức thấp trong một thời gian dài như các năm vừa qua, việc cố gắng đạt được những kết quả về thăm dò, khai thác trong năm 2017 là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ ngành, và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các tập thể, cá nhân các đơn vị làm việc trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và các lĩnh vực phụ trợ khác.

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh nêu rõ: năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải đối diện và giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực thăm dò khai thác, qua đó bộc lộ những hạn chế trong công tác quản lý và đầu tư buộc lĩnh vực thăm dò khai thác cần có những điều chỉnh phù hợp hơn. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị đưa ra những giải pháp tối ưu hóa về tổ chức, quản lý, quản lý tài chính, kinh tế kỹ thuật… cụ thể, làm sao nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thăm dò khai thác. Phân loại các dự án đầu tư để ưu tiên thực hiện các dự án có hiệu quả, ít rủi ro. Giãn tiến độ dự án chưa thực sự cấp bách, rủi ro cao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị các giải pháp cơ chế để thúc đẩy hơn nữa công tác thăm dò khai thác nói chung và đặc biệt là công tác tìm kiếm thăm dò.

Hội nghị đã nghe các báo cáo trình bày về kế hoạch thăm dò, thẩm lượng và định hướng cho các năm tiếp theo của của Ban Tìm kiếm thăm dò; tình hình thực hiện kế hoạch khai thác, phát triển mỏ năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 và phương hướng giai đoạn 2019-2020 của Ban Khai thác Dầu khí; kế hoạch thăm dò khai thác năm 2018 và định hướng gian đoạn 2018-2020 của Vietsovpetro; trữ lượng phát hiện và tiềm năng dầu khí còn lại, kế hoạch triển khai công tác thăm dò, khai thác và phát triển mỏ của PVEP, định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò bể Cửu Long của PVEP; Định hướng công tác tìm kiếm, thăm dò bể Cửu Long của Viện Dầu khí Việt Nam; Tình hình đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác và nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dự án nước ngoài; Đề xuất cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư thăm dò, khai thác vào các lô mở tại Việt Nam của Ban Quản lý hợp đồng Dầu khí.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng, các giải pháp ứng phó của PVEP và các đơn vị khác trong khối E&P trong tình hình thực tế hiện nay; phân tích, đánh giá thành công và tồn tại của các giải pháp đã áp dụng để hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí; rút ra bài học kinh nghiệm về công tác quản lý và điều hành trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.


Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn khẳng định, sản lượng khai thác tại các mỏ hiện đang suy giảm khá nhanh, phần lớn các mỏ đã phát hiện là các mỏ nhỏ, vì vậy việc tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò để gia tăng trữ lượng đưa vào phát triển khai thác với mục tiêu duy trì sản lượng dầu khí trong nước là yếu tố rất quan trọng. Để đảm bảo kế hoạch tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng trong các năm tới, chúng ta cần thực hiện các giải pháp.

Một là đối với lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, kiến nghị các Bộ/ngành: Xem xét cải thiện các điều khoản của hợp đồng dầu khí phù hợp với tiềm năng trữ lượng còn lại; sửa đổi bổ sung quy chế trích lập, quản lý và sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò, cho phép Tập đoàn được trích quỹ tìm kiếm thăm dò vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm; sử dụng quỹ tìm kiếm thăm dò cho các dự án trong nước của cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PVEP; cho phép triển khai địa chấn đa khách hàng cho toàn thềm và từng bể để thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, khuyến khích kêu gọi nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác ở Việt Nam; có cơ chế giải pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển mỏ nhỏ, mỏ cận biên để đảm bảo duy trì sản lượng khai thác vừa hỗ trợ, tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò.

Hai là đối với lĩnh vực phát triển khai thác: thường xuyên đôn đốc nhà thầu, đơn vị, chú ý công tác vận hành, khai thác và quản lý mỏ, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả, an toàn và đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch khai thác đặt ra; kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển và đưa các mỏ Cá Tầm, Bunga Parkma, Phong Lan Dại vào khai thác trong năm 2018 đúng kế hoạch; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và áp dụng và đề xuất ban hành chính sách khuyến khích áp dụng các giải pháp gia tăng hệ số thu hồi dầu; tập trung mọi nguồn lực để đưa các công trình trọng điểm, các dự án phát triển khai thác mỏ Kim Long, Ác Quỷ, Cá Voi Xanh, Sư Tử Trắng giai đoạn 2 và các mỏ dự án khác vào khai thác đúng tiến độ; nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tối ưu chi phí, đề xuất cơ chế chính sách để sớm phát triển các mỏ nhỏ, cận biên…


Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập, Nguyễn Quỳnh Lâm đồng chủ trì hội nghị

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, trí tuệ, hội nghị Triển khai công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí năm 2018 với những báo cáo, đánh giá, đóng góp tâm huyết đã tìm ra được những giải pháp quan trọng, củng cố quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí năm 2018 và kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí giai đoạn 2019-2020, bảo đảm sự phát triển bền vững và hiệu quả.

Một số hình ảnh tại hội nghị


Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San trao đổi với Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập bên lề hội nghị

Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa thảo luận tại hội nghị

Chủ tịch HĐTV PVEP Nguyễn Văn Quế thảo luận tại hội nghị

Tổng giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải thảo luận tại hội nghị

Trưởng ban Tìm kiếm thăm dò Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phan Tiến Viễn báo cáo tại hội nghị

Nhóm PV


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn