Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt 10,4% kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước năm 2018
Tính đến hết tháng 9/2018, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đạt 81,4 ngàn tỷ đồng, vượt 52,1% so với kế hoạch 9 tháng và vượt 10,4 % kế hoạch năm.


Người lao động Dầu khí làm việc trên giàn khoan

Năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời. Tuy nhiên, với tinh thần, quyết tâm cao nhất, chủ động trong việc xây dựng và đề ra các giải pháp thực hiện, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 đề ra.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Gia tăng trữ lượng trong 9 tháng đạt 6 triệu tấn quy dầu (kế hoạch cả năm là 10-15 triệu tấn quy dầu). Có 2 phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (lô 09-1, VSP), giếng Thổ Tinh Nam - 1X. Đưa mỏ Bunga Pakma-PM3CAA vào khai thác từ ngày 12/5/2018 (sớm hơn so với kế hoạch 1 tháng 19 ngày).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng năm đạt 18,17 triệu tấn, bằng 105,9% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,6% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 10,56 triệu tấn, vượt 5,3% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,8% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí 9 tháng đạt 7,61 tỷ m3, vượt 6,8% (tương đương 480 triệu m3 so với kế hoạch 9 tháng) và bằng 79,3% kế hoạch năm.

Các hoạt động sản xuất điện, đạm, xăng dầu giữ nhịp tăng trưởng tốt. Cụ thể:Sản xuất điện 9 tháng đạt 16,03 tỷ kWh, vượt 0,4% kế hoạch 9 tháng và bằng 74,3% kế hoạch năm; sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,23 triệu tấn, vượt 7,0 % kế hoạch 9 tháng và bằng 80,2% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu 9 tháng đạt 6,50 triệu tấn, bằng 83,1% kế hoạch 9 tháng và bằng 55,2% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 449,1 ngàn tỷ đồng, vượt 20,1% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 84,6% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 9 tháng đạt 81,4 ngàn tỷ đồng, vượt 52,1% so với kế hoạch 9 tháng và vượt 10,4 % kế hoạch năm.

Hà Lê


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn