Chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn để đạt kết quả tổng thể cao trong năm 2021
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã có bài phát biểu đánh giá kết quả, nhận định tình hình và phương hướng nhiệm vụ của Tập đoàn trong thời gian tới. Dưới đây là nội dung chính của bài phát biểu.

Năm 2020 là năm với nhiều khó khăn, thách thức lớn, tác động và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng của tác động kép dịch bệnh Covid-19 và giá dầu suy giảm. Mặc dù vậy, trong khi nhiều công ty, tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới thua lỗ thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn đạt thành quả rất tự hào với tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 566 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn đạt trên 17,5 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 83 nghìn tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất thuộc lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn như: gia tăng trữ lượng dầu khí, sản lượng khai thác, sản xuất xăng dầu, đạm... đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Mặc dù giá dầu bình quân thực tế chỉ đạt khoảng 43,8USD/thùng, bằng 73% so với giá dầu kế hoạch Quốc hội thông qua (60USD/thùng), nhưng Tập đoàn đã hoàn thành trên 100% kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020;

Một số đơn vị trong Tập đoàn đã đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh rất ấn tượng, cụ thể: 8 đơn vị đạt hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao (cao hơn lãi suất huy động trung bình của ngân hàng): PVGas 16,6%; PVI 11,5%; PVTrans 12,7% PVCFC 10%; Petrosetco 9,1%; PVFCCo 8,5%; PVPower 7,61%; PTSC 5,62%; 18 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu nộp NSNN; 13 đơn vị  hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận… Ngay cả một số đơn vị có kết quả sản xuất, kinh doanh không tốt cũng đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn thông qua việc thực hiện rất quyết liệt, sáng tạo các gói giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, qua đó đã giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch bệnh và giá dầu giảm tới tình hình tài chính của đơn vị.

Đạt được những kết quả nổi bật trên, trước tiên có sự chỉ đạo sâu sát, nhạy bén, kịp thời của các cấp ủy, lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên; nhờ sự đoàn kết, nhất trí của tập thể lãnh đạo và CBCNV, người lao động dầu khí, những người đã nỗ lực phấn đấu không ngừng trên các công trường, nhà máy, các giàn khoan trên biển…. Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị, của tập thể lãnh đạo và CBCNV, người lao động trong toàn Tập đoàn trong năm 2020 vừa qua.

Năm 2021, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2021-2025, cũng là năm đầu tiên của chiến lược 10 năm phát triển đất nước, chiến lược phát triển của Tập đoàn. Vì vậy, việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, tạo niềm tin, khí thế cho toàn Tập đoàn khi bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Thực hiện kế hoạch 2021, bên cạnh những cơ hội là thách thức lớn:

Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của Tập đoàn (thị trường dầu khí, sản xuất, kinh doanh và công tác đầu tư của Tập đoàn). Xu thế chuyển dịch năng lượng từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, tác động trực tiếp và tiêu cực tới hoạt động dầu khí. Giá dầu khí mặc dù đã tăng lên trong những ngày vừa qua nhưng khó có thể tăng cao trong năm 2021. Tình hình Biển đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn. Việc điều chỉnh khuôn khổ pháp lý cho hoạt động dầu khí (Luật Dầu khí, quy chế tài chính…) cho phù hợp với thực tiễn ngành Dầu khí Việt Nam hiện nay cần nhiều thời gian.

Bên cạnh những khó khăn mang tính vĩ mô trên, những khó khăn nội tại của Tập đoàn cũng không hề nhỏ:

Giá dầu giảm sâu dẫn đến nguồn thu của Tập đoàn suy giảm mạnh (lợi nhuận hợp nhất năm 2020 giảm trên 63% so với năm 2019), ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lực của Tập đoàn để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch trung hạn, dài hạn và chiến lược phát triển của Tập đoàn trong những năm tới. Các khó khăn, vướng mắc tại các dự án đầu tư lớn của Tập đoàn như: Thái Bình 2, Long Phú 1, các dự án ethanol… vẫn chưa được giải quyết căn bản, tiếp tục tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của Tập đoàn. Việc thực hiện các cam kết chính phủ cho các dự án dầu khí trọng điểm tiếp tục tạo áp lực cho hoạt động cũng như tình hình tài chính của Tập đoàn.

Kế thừa những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong năm 2020, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ để nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, toàn Tập đoàn cần thể hiện tinh thần, khát vọng phát triển “chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao trong năm 2021” với phương châm hành động “Bản lĩnh, trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới”; triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, trong đó cần tập trung vào một số phương hướng và nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục rà soát chiến lược phát triển đơn vị trong 10 năm tới, kế hoạch phát triển 5 năm có tính tới tác động sâu rộng của xu hướng chuyển dịch năng lượng; tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 để có định hướng lớn trong sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, của đơn vị. Quan tâm hơn nữa tới công tác dự báo thị trường, các vấn đề kinh tế - chính trị trong năm 2021 để đưa ra các kịch bản ứng phó và có phương hướng quản trị phù hợp; Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới, sản phẩm mới phù hợp với năng lực, tiềm năng, thế mạnh của Tập đoàn. Tạo dựng mối liên kết hiệu quả giữa các đơn vị trong chuỗi giá trị để phát huy các nguồn lực trong Tập đoàn, nhằm phát huy nội lực, nâng cao khả năng cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc các đơn vị hướng tới mục tiêu giảm giá thành sản phẩm, phản ứng nhanh, kịp thời với những biến động của thị trường; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đảm bảo lợi ích của người lao động. Nâng cao chất lượng quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo (vốn một thời là giá trị văn hóa của Người dầu khí), tất cả vì sự phát triển của đơn vị, của Tập đoàn. Ưu tiên nguồn lực để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các dự án đầu tư của Tập đoàn; nâng cao năng lực đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn: các dự án điện, các dự án dầu khí trọng điểm. Chăm lo đời sống CBCNV, người lao động. Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò chăm lo thiết thực đến người lao động và chia sẻ với gia đình của người lao động nhằm giảm thiểu rủi ro, ổn định cuộc sống, giúp CBCNV, người lao động an tâm vượt qua mọi khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Tập đoàn. 

Trên đây là một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn trong năm 2021, làm cơ sở, tiền đề để các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, cán bộ, người lao động phát huy truyền thống quý báu, bản lĩnh của người lao động dầu khí chân chính, khát vọng, niềm tin, lòng yêu nghề, sáng tạo và ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, với khát vọng vươn lên, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Người dầu khí chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch của năm 2021, xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát triển vững mạnh, giữ vai trò là một trong những đầu tàu kinh tế, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp năm mới 2021 và Tết cổ truyền của dân tộc sắp tới, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn xin gửi đến tất cả các đồng chí, các bạn và gia đình những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí và gia đình năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc với nhiều cơ hội mới, chúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn