DMC được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Vừa qua, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) được sự chấp thuận và cấp phép của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cấp giấy phép hoạt động cho thuê lao động.

Hiện nay, DMC là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí.


Người lao động DMC tham gia bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Mặt khác DMC cũng liên tục đổi mới, nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí, làm sạch môi trường…

Giấy phép Hoạt động cho thuê lại lao động của DMC căn cứ Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 55/2013/ND-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

Trong đó, cho phép DMC được hoạt động cho thuê lại lao động, có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về lao động. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là 36 tháng.

Bùi Công


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn