Công ty Chế biến khí Vũng Tàu: Dấu ấn thành công 2017
Năm 2017 một lần nữa ghi dấu ấn thành công của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT), doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), khi tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt cao so với kế hoạch được giao; hệ thống công trình khí được vận hành an toàn.

Những kết quả nổi bật

Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng LPG cả năm 2017 trước 79 ngày (vào ngày 14-10-2017); hoàn thành chỉ tiêu sản lượng condensate trước 102 ngày (ngày 20-9-2017); hoàn thành doanh thu dịch vụ trước 102 ngày (ngày 20-9-2017); tổng doanh thu đạt 541,3 tỉ đồng (ngày 20-11-2017) so với kế hoạch năm 2017 là 377,7 tỉ đồng.

An ninh - an toàn trên toàn bộ các công trình khí do KVT quản lý đều được bảo đảm. Tính đến tháng 12-2017, KVT không để xảy ra tai nạn lao động phải nghỉ việc. Đây cũng là năm thứ 19 liên tục vận hành an toàn kể từ khi KVT đưa Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố và Kho cảng Thị Vải vào hoạt động. Công ty đã thực hiện, kiểm soát chặt chẽ công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) trong năm: Hoàn thành 100% công việc BDSC ngăn ngừa, kiểm định, hiệu chuẩn, BDSC thường xuyên và 95% công việc BDSC đột xuất; duy trì chứng chỉ an toàn vận hành cho các công trình khí được giao quản lý, trong đó các công trình đều được duy trì chứng chỉ đăng kiểm quốc tế.


Bảo dưỡng Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố

Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất cũng là điểm sáng trong năm 2017 của KVT. Công ty tiếp tục khuyến khích các tổ chuyên gia của đơn vị để sớm đánh giá các ý tưởng của CBCNV, từ đó đề xuất Ban Giám đốc các ý tưởng khả thi để triển khai, gây dựng thành những sáng kiến, sáng tạo có chất lượng và được thử nghiệm trong thực tế. Trong năm 2017, KVT có 27 sáng kiến cải tiến được công nhận tại công ty. Trong đó, 11 sáng kiến có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, kỹ thuật được trình lên Hội đồng PV GAS xem xét. Các sáng kiến đã góp phần làm lợi khoảng 108 tỉ đồng. Trong đó, sáng kiến “Giải pháp chống ngập lỏng đỉnh tháp C-05” có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, mang lại lợi nhuận khoảng 66 tỷ đồng (chỉ tính riêng trong năm 2017).

Nâng cao năng lực quản trị

Năm 2017, KVT tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền cho ban quản đốc, trưởng các bộ phận trong công ty; nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý; cải thiện công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch hằng tháng. Định kỳ 2 tuần/lần, công ty tổ chức họp giao ban và giám đốc công ty làm việc với toàn thể CBCNV của một bộ phận, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, cải tiến chất lượng công việc, giải đáp các tâm tư và truyền thông định hướng phát triển của công ty.

Nhờ đó, hệ thống quản trị KVT không ngừng được cải tiến; nhận diện được các vấn đề bất cập và triển khai các giải pháp tổng thể để cải tiến một cách căn bản theo hướng: Tập trung hơn vào quản lý chất lượng, nhằm cải tiến các quá trình và tăng cường tính phục vụ (hướng tới khách hàng), giảm bớt các thủ tục giấy tờ hình thức, không cần thiết; nâng cao tính hiệu lực của các văn bản.

KVT đã xây dựng bước đầu văn hóa doanh nghiệp với 3 giá trị cốt lõi “Kết nối - Văn minh - Trách nhiệm”, giúp CBCNV nhìn thấy rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tập thể và những chuẩn mực hành vi mà các cá nhân phải cam kết thực hiện để tạo nền móng phát triển bền vững cho toàn công ty. Trong đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý là những người tiên phong, gương mẫu, truyền lửa và tạo động lực cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc tốt, mở rộng bầu không khí dân chủ để người lao động được đóng góp ý kiến vào công việc chung.

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy KVT “Con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng”, KVT luôn ưu tiên, tập trung công tác phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo đội ngũ cán bộ thật sự chuyên nghiệp, sử dụng đúng người đúng việc, tạo áp lực cạnh tranh để phát triển, mạnh dạn đưa ra các tiêu chuẩn và kiên quyết áp dụng, mạnh dạn xử lý những trường hợp yếu kém về năng lực, thái độ hoặc đi ngược lại với văn hóa doanh nghiệp của công ty... Vai trò của công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, nữ công… được nhấn mạnh và tạo điều kiện nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, vì người lao động. Các cuộc vận động rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phát triển tri thức, tăng cường thể lực được phát động liên tục và song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành những tiêu chuẩn đánh giá lao động vừa nghiêm minh, vừa sâu sắc.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Năm 2018, KVT đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm: Bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của hệ thống công trình khí; phối hợp với Công ty DAK trong quá trình triển khai thi công Dự án Nâng cao hệ số thu hồi LPG tại GPP Dinh Cố đưa dự án vào vận hành đảm bảo an toàn, chất lượng; tiếp nhận 100% lượng khí ẩm Cửu Long vào bờ để sản xuất LPG, condensate và khí khô; tối ưu tiếp nhận nguồn khí ẩm NCS cấp bù để gia tăng sản lượng LPG, condensate và khí khô; thực hiện, kiểm soát chặt chẽ công tác BDSC; tiếp tục xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực một cách thực chất và hiệu quả...

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực từng bước khắc phục, cải thiện những điểm còn hạn chế, phát huy những thế mạnh, toàn thể CBCNV KVT đang thể hiện quyết tâm sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018.

KVT đã xây dựng bước đầu văn hóa doanh nghiệp với 3 giá trị cốt lõi “Kết nối - Văn minh - Trách nhiệm”, giúp CBCNV nhìn thấy rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của tập thể và những chuẩn mực hành vi mà các cá nhân phải cam kết thực hiện.

Mai Phương


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn