Tuyển dụng
Thứ Hai, 21/02/2011, 15:07 GMT+7
THƯ NGỎ: V/v thu thập các tài liệu, hiện vật, phim ảnh lịch sử
Kính gửi: Các đồng nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên doanh dầu khí Vietsovpetro đang triển khai xây dựng Bảo tàng Dầu khí tại thành phố Vũng Tàu có nội dung phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của Vietsovpetro nói riêng, của Ngành Dầu khí nói chung cũng như các mối quan hệ với địa phương và sự hợp tác, hữu nghị với Liên Xô/Liên bang Nga trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

 

Liên doanh dầu khí Vietsovpetro trân trọng đề nghị các đồng nghiệp trong toàn Tập đoàn giúp đỡ trong việc tiến hành thu thập các tài liệu, hiện vật, phim ảnh lịch sử liên quan đến hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong giai đoạn từ cuối thế kỷ 19, đặc biệt là từ năm 1975 đến nay. Thời gian tiếp nhận tư liệu, mẫu vật bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 12 năm 2011.

 

Liên doanh dầu khí Vietsovpetro sẵn sàng thanh toán mọi chi phí mua, thuê, sao chụp, chuyển nhượng bản quyền các tài liệu, hiện vật, phim ảnh lịch sử có giá trị.

 

Mọi thông tin xin gửi về đ/c Nguyễn Thế Kim, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên doanh Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu; ĐTDĐ: 0933886867;   Fax: 064 3563199; Email: kimnt.rd@vietsov.com.vn./.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

 

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Tuyến